văn bản mới ban hành

Quận Hai Bà Trưng triển khai phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố
Ngày đăng 26/10/2018 | 16:50

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hà Nội và Văn bản số 2590/STTTT-CNTT ngày 19/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố.

       Bắt đầu từ ngày 26/10/2018, quận Hai Bà Trưng tiến hành vận hành phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố ở bộ phận một cửa thuộc Văn phòng HĐND-UBND quận và một cửa UBND 20 phường. Với tinh thần khẩn trương, UBND Quận đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND 20 phường thực hiện các nội dung để đảm bảo cho việc vận hành phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố một cách đồng bộ trên địa bàn toàn quận.

       Công tác tuyên truyền về thực hiện phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố đã được thực hiện từ tháng 8/2018 đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Sáng ngày 24/10/2018 UBND quận đã cử cán bộ, công chức viên chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa của quận đi tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ thao tác phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố tại Trung tâm đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin của Thành phố. Đến 13 giở ngày 24/10/2018, UBND quận phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng Công ty Nhật Cường tổ chức lớp tập huấn thao tác phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố cho đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đaọ UBND 20 phường và cán bộ công chức bộ phận một cửa của UBND quận và 20 phường, đồng thời cấp tài khoản phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố cho các cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ sử dụng phần mền.

        UBND quận cũng đã ban hành Văn bản số 1453/UBND-VP về việc triển khai phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố. UBND quận yêu cầu các đơn vị, UBND 20 phường triển khai thực hiện các nội dung triển khai vận hành phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố trên địa bàn quận đảm bảo tiến độ chung của Thành phố.

                                                                                                                           Nguyễn Như Cẩn- Phòng VHTT Quận