văn bản mới ban hành

Triển khai công tác tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản” năm 2018
Ngày đăng 09/01/2019 | 16:55

Những năm qua, các cấp chính quyền Quận Hai Bà Trưng luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo các nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn Quận.

         Xây dựng chính quyền điện tử thành công là một mục tiêu đang được các cấp chính quyền nỗ lực phấn đấu. Muốn xây dựng thành công chính quyền điện tử, một trong những tiêu chí rất quan trọng là thúc đẩy, tạo điều kiện hình thành công dân điện tử.

       Những năm qua, các cấp chính quyền Quận Hai Bà Trưng luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo các nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn Quận.

Tập huấn cho Đoàn viên, thanh niên các phường, cơ quan trên địa bàn Quận

       Thực hiện chỉ đạo của UBND quận, tháng 10 năm 2018, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Nội vụ, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội triển khai tổ chức lớp tập huấn “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản” cho 67 học viên là: Lãnh đạo, cán bộ công chức, hợp đồng các phòng, ban trong Quận; Đảng ủy, lãnh đạo các phường: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBMTTQ phường, Phó Chủ tịch UBND; lãnh đạo các ban, hội phường: Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Ban Chỉ huy Quân sự; công chức biên chế thuộc 07 chức danh cán bộ công chức cấp phường. Các học viên đều hoàn thành khóa tập huấn và đều được cấp chứng chỉ.

Tập huấn cho các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng công tác Mặt trận, Tổ trưởng dân phố

        Trong tháng 12 năm 2018, tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản cho các đối tượng là: Bí thư Chi bộ, Trưởng công tác Mặt trận, Tổ trưởng dân phố và Đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận với tổng số 651 học viên (Trong đó: Bí thư Chi bộ, Trưởng công tác Mặt trận: 110 học viên; Tổ trưởng dân phố: 315 học viên; Đoàn viên thanh niên: 226 học viên).

       Các học viên tham gia tập huấn và bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đều đã nắm vững kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các khái niệm cơ bản về dịch vụ công, dịch vụ công mức độ 1, 2, 3, 4 và thực hiện thành thạo việc đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử Thành phố.

       Với sự quan tâm trong chỉ đạo, điều hành của Quận ủy, UBND Quận, sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin sẽ tạo một bước tiến tích cực trong tiến trình xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng.

 

Nguyễn Hùng Sơn - Phòng VH&TT quận