văn bản mới ban hành

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính
Ngày đăng 06/06/2019 | 14:56

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Công văn số 1560/STTTT-BCVT ngày 04/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

(Xem chi tiết tại đây)