văn bản mới ban hành

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Ngày đăng 06/06/2019 | 02:56 PM
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Tăng cường công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Ngày đăng 30/05/2019 | 10:12 AM
Về việc tăng cường công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Văn bản mới về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/03/2019

Ngày đăng 15/05/2019 | 10:44 AM
Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2019/TTg ngày 13/3/2019 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách...

Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Ngày đăng 10/04/2019 | 11:43 AM
Tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Về việc tạm ngừng thực hiện ủy nhiệm thu thuế hộ kinh doanh

Ngày đăng 29/03/2019 | 09:05 AM
Căn cứ công văn số 11064/CT-HN ngày 22/03/2019 về công tác ủy nhiệm thu thuế của Cục thuế Thành phố Hà Nội, theo đó Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng tạm ngừng ủy nhiệm thu thuế qua VNPT trên địa bàn...

Hướng dẫn thông tin tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" quận Hai Bà Trưng năm 20019

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:50 AM
Hướng dẫn số 50-HD/BTGQU ngày 06/03/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy (Xem chi tiết tại đây)

Ngày 03/01/2019 BHXH Việt Nam ban hành Công văn 12/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018.

Ngày đăng 10/01/2019 | 04:09 PM
           Ngày 03/01/2019 BHXH Việt Nam ban hành  Công văn 12/BHXH-DVT  hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT...

Triển khai công tác tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản” năm 2018

Ngày đăng 09/01/2019 | 04:55 PM
Những năm qua, các cấp chính quyền Quận Hai Bà Trưng luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo các nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghệ thông tin nhằm đẩy...

Quận Hai Bà Trưng triển khai phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố

Ngày đăng 26/10/2018 | 04:50 PM
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hà Nội và Văn bản số 2590/STTTT-CNTT ngày 19/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển...

Tháng 10/2018: Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành

Ngày đăng 25/10/2018 | 10:00 AM
Mua thuốc cho con không còn phải khai số CMND, cán bộ, công chức không được dùng xe công đi lễ hội, dùng tay trần bán thức ăn bị phạt đến 1 triệu đồng, sửa đổi hàng loạt quy định về đăng ký doanh...