văn bản mới ban hành

Hàng loạt chính sách "sát sườn" có hiệu lực từ ngày 1/4

Ngày đăng 30/03/2016 | 03:10 PM
Từ ngày 1/4, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống của mỗi công dân và hoạt động của doanh nghiệp sẽ có hiệu lực như quy định việc gọi công dân nữ nhập ngũ trong thời...

về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 30/03/2016 | 10:26 AM
Tiêu đề Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công...

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

Ngày đăng 30/03/2016 | 09:14 AM
Tiêu đề Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy Ký hiệu ...

Khai mạc chương trình ‘Hành động vì quyền Người tiêu dùng năm 2016

Ngày đăng 29/03/2016 | 10:19 AM
Tối 18/3, Sở Công thương Hà Nội tổ chức lễ mít tinh "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3” và khai mạc chương trình “Hành động vì quyền người tiêu dùng” năm 2016.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam: 30 năm một chặng đường

Ngày đăng 29/03/2016 | 10:09 AM
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ra đời và phát triển trong thời kỳ đất nước đổi mới. Suốt 30 năm qua, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tạo được cho mình một hướng đi đúng, một khí thế...

Nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của các Doanh nghiệp cơ điện tử Hà Nội

Ngày đăng 22/03/2016 | 08:23 AM
Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo là một yêu cầu quan trọng cho các doanh nghiệp để nâng cao năng lực canh tranh. Năng lực đổi mới sáng tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với các doanh...

Giải pháp tái cơ cấu kinh tế ngoại thành Hà Nội giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030

Ngày đăng 22/03/2016 | 08:19 AM
Cơ cấu kinh tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 được định hướng bằng bằng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã...

Tìm hiểu một số vấn đề xung quanh việc kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định tại Luật Hôn nhân gia đình năm 2014.

Ngày đăng 18/03/2016 | 08:12 AM
Bài tuyên truyền về quy định của pháp luật về hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND phường Thanh Nhàn 2016

Ngày đăng 15/03/2016 | 08:08 AM
Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 và tuyên truyền Luật tổ chức chính quyền địa phương; UBND phường Thanh Nhàn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền nội dung...

Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Ngày đăng 15/03/2016 | 07:15 AM
Theo đó, Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP với những nội dung chính như sau: Các trường hợp tinh giản biên chế: Đối với...