văn bản mới ban hành

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ ngày 1/3

Ngày đăng 29/02/2016 | 03:01 PM
Từ đầu tháng 3/2016, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh chính thức có hiệu lực trong đó có quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa...

Tăng cường quản lý truy cập Internet băng thông rộng cố định mặt đất

Ngày đăng 23/02/2016 | 02:54 PM
HNP - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTTTT về tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy cập Internet băng thông rộng cố định mặt đất.

Tăng cường phòng, chống thư điện tử rác, thư điện tử giả mạo, phát tán phầm mềm, thông tin độc hại

Ngày đăng 23/02/2016 | 02:49 PM
HNP - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản đôn đốc các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh, thành phố và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện các biện pháp phòng, chống thư điện...

Đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT cho trên 100 cán bộ phường

Ngày đăng 19/01/2016 | 10:41 AM
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung về Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước Thành phố giai đoạn 2016-2020, sáng 15/01, Sở Thông tin và Truyền thông tổ...

10 Luật có hiệu lực từ 1/1/2016

Ngày đăng 04/01/2016 | 10:10 AM
Từ 1/1/2016, 10 luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật Bảo hiểm xã hội; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật tổ chức chính quyền địa...

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI

Ngày đăng 29/12/2015 | 10:54 AM
Xem Kết quả chương trình , đề tài tại đây  

Diễn tập đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/12/2015 | 03:47 PM
Sáng 16/12, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với UBND quận Thanh Xuân tổ chức diễn tập nội dung: “Đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan Nhà nước thành phố Hà Nội quy mô cấp cơ sở năm...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Ngày đăng 25/12/2015 | 03:46 PM
Trong những năm qua, thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm cho lĩnh vực phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền Thành phố cũng như mọi...

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Lê Đại Hành tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016.

Ngày đăng 09/12/2015 | 02:30 PM
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/QU ngày 22/10/2015 của Ban Thường vụ quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2016; Hướng dẫn số 880/HD-HĐNVQS ngày 27/10/2015 của Hội...

Văn bản quy định mới do UBND Thành phố Hà Nội ban hành về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Hà Nội.

Ngày đăng 31/08/2015 | 12:00 AM
Ngày 13/8/2015 Sở Tư pháp Hà Nội ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp...