văn bản mới ban hành

Tuyên truyền công khai thông tin hộ khoán năm 2015

Ngày đăng 21/08/2015 | 12:00 AM
Xem chi tiết tại đây

Một số quy định chung trong thông tư 07/2015/TT-NHNN ban hành ngày 25/6/2015 và có hiệu lực ngày 09/08/2015

Ngày đăng 19/08/2015 | 12:00 AM
Nhà ở là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm, ngày 25/6/2015, Ngân hàng nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 07/2015/TT-NHNN về bảo lãnh NH, trong đó hướng dẫn cụ thể về bảo lãnh...

Một số điểm mới trong quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

Ngày đăng 17/08/2015 | 12:00 AM
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp...

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 17/08/2015 | 12:00 AM
Download tại đây

Một số điều khoản cần biết trong luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

Ngày đăng 03/08/2015 | 12:00 AM
Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 là một Luật có liên quan trực tiếp đến mỗi gia đình. Vì vậy, việc tìm hiểu một số nội dung cơ bản được quy định trong Luật là điều cần thiết, phòng Tư pháp quận Hai...

Trích dẫn Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Ngày đăng 27/07/2015 | 12:00 AM
Tại dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Tư pháp đã đề xuất tăng nặng hình phạt đối với trường hợp phạm tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng dẫn đến chết nhiều...