văn bản mới ban hành

Một số điều khoản cần biết trong luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

Ngày đăng 03/08/2015 | 12:00 AM
Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 là một Luật có liên quan trực tiếp đến mỗi gia đình. Vì vậy, việc tìm hiểu một số nội dung cơ bản được quy định trong Luật là điều cần thiết, phòng Tư pháp quận Hai...

Trích dẫn Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Ngày đăng 27/07/2015 | 12:00 AM
Tại dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Tư pháp đã đề xuất tăng nặng hình phạt đối với trường hợp phạm tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng dẫn đến chết nhiều...

Quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn công tác Tư pháp năm 2015

Ngày đăng 07/07/2015 | 12:00 AM
Ngày 03/7/2015, tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng chính trị Quận, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn công tác Tư pháp nhằm làm rõ những vướng mắc trong thực tế triển khai Nghị định 23...

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015

Ngày đăng 03/07/2015 | 12:00 AM
11 Nghi định 1- Nghịđịnh 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa có hiệu lực từ 1/7/2015. Theo đó, ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước...

Các thông tư có hiệu lực từ 1/7/2015

Ngày đăng 03/07/2015 | 12:00 AM
1-Thông tư 67/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính Ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành: Từ 01/7/2015, sẽ áp dụng...

Những điểm mới trong luật hôn nhân và gia đình

Ngày đăng 03/07/2015 | 12:00 AM
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Khoá 13, kỳ họp lần thứ 7 thông qua vào ngày 19-6-2014, gồm 9 chương, 133 điều và có hiệu lực thi hành...