văn bản mới ban hành

Luật Công An nhân dân

Ngày đăng 02/07/2015 | 12:00 AM
Xem chi tiết tại đây

Về việc ban hành Quy định quy trình thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Viễn thông và Internet mới bổ sung theo quy chế 1 cửa, 1 cửa liên thông

Ngày đăng 15/06/2015 | 12:00 AM
Ngày 6/5/2015, UBND Quận Hai Bà Trưng đã ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quy trình thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Viễn thông và Internet mới bổ sung theo quy...

Những chính sách mới có hiệu lực từ 01/05/2015

Ngày đăng 05/05/2015 | 12:00 AM
1-Chính sách mới đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm Nghịđịnh 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi...

Luật Công an nhân dân

Ngày đăng 17/04/2015 | 12:00 AM
Xem chi tiết tại đây

Luật về thuế

Ngày đăng 17/04/2015 | 12:00 AM
Xem chi tiết tại đây

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Ngày đăng 03/03/2015 | 12:00 AM
Xem chi tiết tại đây

Luật hộ tịch

Ngày đăng 26/02/2015 | 12:00 AM
Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/02/2015 | 12:00 AM
Xem tại liệu đính kèm tại đây