văn bản mới ban hành

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Quận

Ngày đăng 02/12/2014 | 12:00 AM
Ngày 20.04.2011, Ủy ban nhân dân Quận Hai Bà Trưng đã ban hành quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Quận. Xem chi tiết văn bản tại...

Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Quận Hai Bà Trưng tuyên truyền, phổ biến Giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Ngày đăng 02/10/2014 | 12:00 AM
Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội và lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; Ngày 29/9/2014 tại trụ sở Ủy ban MTTQ Quận Hai Bà Trưng đã mở Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ...

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lâp kế hoạch sử dụng đất năm 2015

Ngày đăng 16/09/2014 | 12:00 AM
Thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 12/03/2014 của UBND thành phố Hà nội về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kì đầu (2011-2015) quận Hai Bà Trưng,UBND...

Luật Tiếp công dân

Ngày đăng 13/08/2014 | 12:00 AM
Xem chi tiết tài liệu tại đây

Luật Đấu thầu

Ngày đăng 13/08/2014 | 12:00 AM
Xem chi tiết văn bản tại đây

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy

Ngày đăng 12/08/2014 | 12:00 AM
Xem chi tiết tài liệu tại đây