văn bản mới ban hành

Tuyên truyền giới thiệu hàng Việt đến với người tiêu dùng chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Quận Hai Bà Trưng (1961-2018)

Ngày đăng 05/06/2018 | 10:43 AM
Nằm trong chùm các hoạt động chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày thành lập quận Hai Bà Trưng, tại Trung tâm thương mại Hòa Bình (số 505 - Minh Khai), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban chỉ đạo...

Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/05/2018 | 09:37 AM
Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Hướng dẫn thực hiện "Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị" năm 2018

Ngày đăng 24/05/2018 | 09:10 AM
Hướng dẫn thực hiện "Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị" năm 2018

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyến tác giả, quyền liên quan

Ngày đăng 21/05/2018 | 03:36 PM
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyến tác giả, quyền liên quan

Về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố

Ngày đăng 21/05/2018 | 02:46 PM
Về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố

Phường Bách Khoa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn

Ngày đăng 16/05/2018 | 05:51 PM
Ngày 14/5/2018, UBND phường Bách Khoa đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Bộ Luật hình sự năm 2015; Luật trưng cầu ý dân; Một số quy định về kinh doanh rượu; xử phạt...

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2017

Ngày đăng 14/05/2018 | 05:30 PM
gày 19/01/2018, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đã ký Quyết định số 140/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành đã hết...

Văn phòng Thành ủy Hà Nội ứng dụng CNTT trong công tác văn thư, lưu trữ

Ngày đăng 08/05/2018 | 10:29 AM
Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác văn thư là rất cần thiết, thể hiện được tính khoa học, tính hiện đại...

Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 08/05/2018 | 08:44 AM
Luật tiếp cận thông tin

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố về kiểm tra công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác xây dựng quy ước Tổ dân phố

Ngày đăng 03/05/2018 | 03:29 PM
Ngày 26 tháng 4 năm 2018, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức tiếp đoàn Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội về kiểm tra công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp...