văn bản mới ban hành

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3

Ngày đăng 01/03/2017 | 10:27 AM
Được giao dịch các loại bảo hiểm qua mạng; nới rộng trường hợp mở tài khoản ngân hàng... là những chính sách của Chính phủ hiệu lực từ tháng 3.

Thông tư số 05/2017/TT-BGDDT ban hành quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tào giáo viên hệ chính quy

Ngày đăng 23/02/2017 | 02:59 PM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Ngày 15/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 301/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Ngày đăng 06/02/2017 | 04:05 PM
Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ, miễn  lệ phí trước...

Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Ngày đăng 06/02/2017 | 03:44 PM
BỘ TÀI CH ÍNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Ngày đăng 30/11/2016 | 08:51 AM
THANH TRA  CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Ngày đăng 30/11/2016 | 08:43 AM
HANH TRA CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...

Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị “Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2016"

Ngày đăng 09/11/2016 | 09:09 AM
       UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị "Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2016"        ...

Luật thủ đô

Ngày đăng 08/11/2016 | 03:40 PM
QUỐC HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Luật số: 25/2012/QH13 ...

Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng 08/11/2016 | 03:33 PM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG _________   Số: 11-NQ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2012 ...

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và phát triển thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Ngày đăng 03/11/2016 | 03:02 PM
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, ứng dụng CNTT và thương mại điện tử (TMÐT) được đánh giá là công cụ thiết yếu nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đó, những năm qua,...