văn bản mới ban hành

Hội nghị tuyên truyền Bộ Luật Dân sự và Luật Tố tụng dân sự

Ngày đăng 28/09/2016 | 02:27 PM
                   Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Dân sự và Bộ Luật Tố tụng dân sự trên địa bàn quận Hai Bà Trưng,...

Tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin

Ngày đăng 27/09/2016 | 03:12 PM
Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, bên cạnh việc chú...

10 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2016

Ngày đăng 19/09/2016 | 10:43 AM
          1. Thuế suất thông thường bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng.           Từ ngày...

5 điểm mới luật giao thông trong Nghị định 46 ngày 26 tháng 5 năm 2016 có hiệu lực từ 01 tháng 8 năm 2016

Ngày đăng 15/09/2016 | 02:44 PM
Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”, thay thế Nghị định 171/2013 và Nghị...

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng phát hành Tờ gấp tuyên truyền " Một số điều cần biết về Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015"

Ngày đăng 12/09/2016 | 04:13 PM
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng phát hành Tờ gấp tuyên truyền " Một số điều cần biết về Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015" ...

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng

Ngày đăng 12/09/2016 | 03:41 PM
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ...

Những văn bản có hiệu lực trong tháng 9 năm 2016

Ngày đăng 09/09/2016 | 04:04 PM
Những văn bản có hiệu lực trong tháng 9 năm 2016

Tăng cường nguồn lực, tích cực xã hội hóa giáo dục trong tổ chức giáo dục văn hóa đọc cho học sinh Hà Nội

Ngày đăng 06/09/2016 | 08:47 AM
Cấp quản lý :Thành phố Đơn vị chủ trì :Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội Thời gian thực hiện: Năm 2016

Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh”

Ngày đăng 29/08/2016 | 02:35 PM
Thể lệ cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh”

Một số nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính

Ngày đăng 05/08/2016 | 03:17 PM
(NTL) Luật Tố tụng Hành chính được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015 (gọi tắt là Luật TTHC năm 2015). Luật được Chủ tịch nước ký lệnh Công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực...