Đoàn giám sát của HĐND thành phố Hà Nội làm việc với Quận Hai Bà Trưng về thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đối số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thuộc quận
Ngày đăng 19/05/2023 | 17:00  | Lượt xem: 177

Sáng 19/5/2023, Đoàn giám sát của HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn đã làm việc với Quận Hai Bà Trưng về thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đối số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thuộc quận.

Quận Hai Bà Trưng trong thời gian qua, các cấp chính quyền từ quận đến cơ sở đã chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và đạt được những kết quả tích cực. Năm 2022, quận xếp thứ 10/30 quận, huyện về cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên triển khai các nội dung làm việc
với Quận Hai Bà Trưng

Hàng năm, UBND quận đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc quận, Quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020 và triển khai kiểm tra đột xuất tổng số 462 cuộc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

UBND quận bố trí đầy đủ kinh phí để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính: Giai đoạn 2016-2020 ngân sách quận đảm bảo kinh phí thực hiện nâng cấp, sửa chữa, xây mới 5 dự án trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn thuộc quận, 15 dự án trụ sở làm việc của chính quyền cấp phường, với tổng mức đầu tư: 323,386 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn cấp trong giai đoạn 2016-2020 là 192,462 tỷ đồng.

Thay mặt Lãnh đạo quận, Phó Chủ tịch UBND quận Phan Văn Phúc
báo cáo với Đoàn Giám sát của HĐND Thành phố Hà Nội

Đối với việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, UBND quận chỉ đạo các đơn vị thuộc quận thường xuyên rà soát các quy định hành chính. Qua rà soát thủ tục hành chính, các phòng chuyên môn đều đăng ký rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định: 01 thủ tục lĩnh vực quản lý đô thị, 02 thủ tục lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, 03 thủ tục lĩnh vực Nội vụ, 01 thủ tục lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường,... Đến nay, tổng số thủ tục hành chính đã được rà soát và niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết của UBND quận là 239 thủ tục hành chính, UBND phường 144 thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, trong năm 2022, UBND quận đã ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022, thực hiện rà soát, sắp xếp và chuyển đổi vị trí công tác đối với 48 trường hợp.

Về việc phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số của địa phương, UBND quận triển khai thực hiện các nội dung về phát triển kinh tế số, xã hội số theo hướng phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đển năm 2030, trong đó tiếp tục duy trì, phát triển các cơ sở dữ liệu cốt lõi, chuyên ngành theo hướng dẫn của các Sở, ban, ngành của Thành phố. Các cơ sở dữ liệu đã triển khai tại quận: Dữ liệu về đất đai; về dân cư; về công chức, viên chức; về tài chính; hộ tịch; an sinh xã hội;...

Đoàn Giám sát của HĐND Thành phố Hà Nội kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận
và Trả kết quả thủ tục hành chính quận

Đồng thời, quận bố trí đầy đủ máy tính có kết nối internet, máy scan, tờ gấp hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các bộ phận “Một cửa” của UBND Quận, phường nhằm tạo điều kiện cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính. Hiện 18/18 phường đã thành lập 250 Tổ “xung kích số” nòng cốt là lực lượng có kỹ năng về công nghệ thông tin, thành thạo thao tác thực hiện thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công Thành phố, Quốc gia sẵn sàng hướng dẫn, tuyên truyền tới từng cá nhận, hộ gia đình, tổ dân phố kê khai nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên ghi nhận những kết quả quận Hai Bà Trưng đạt được trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số. Kết quả này thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của quận ủy và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của quận.

Đối với một số nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên đề nghị các sở, ngành thành phố rà soát các quy định về phân cấp trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật và việc uỷ quyền theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện số hoá, xây dựng chính quyền điện tử.

Phó chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, sớm ban hành định mức giá trong thực hiện cơ chế tự chủ, làm cơ sở cho quận triển khai thực hiện; Sở Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ của cấp quận, phường trong thực hiện số hoá; chủ trì tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng về công nghệ thông tin cho cán bộ công chức chuyên trách. Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể người dân.