Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và Ban chỉ đạo Đề án 06 quận Hai Bà Trưng họp giao ban công tác tháng 10 năm 2023
Ngày đăng 02/11/2023 | 15:30  | Lượt xem: 189

Ngày 31/10/2023, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo Đề án 06 quận đã tổ chức cuộc họp giao ban báo cáo kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2023.

Ngày 31/10/2023, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Ban chỉ đạo Đề án 06 quận đã tổ chức cuộc họp giao ban báo cáo kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2023.

Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch UBND quận, Trưởng 02 Ban chỉ đạo quận chủ trì. Tham dự có đồng chí Phan Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng 02 Ban Chỉ đạo quận cùng các thành viên Ban chỉ đạo là Trưởng Công an quận, Trưởng các phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND 18 phường.

Tại cuộc họp, 03 đơn vị Thường trực của 02 Ban chỉ đạo là Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an quận đã báo cáo đánh giá về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 10/2023 theo Thông báo số 146/TB-UBND ngày 11/10/2023 của Văn phòng HĐND&UBND quận về Kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số và Ban chỉ đạo Đề án 06 quận tháng 10/2023, trong đó, Quận đã đạt được một số kết quả  như sau:

Đối với việc triển khai Bộ chỉ số chấm điểm CCHC của Thành phố đối với Quận: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2030 với 102 tiêu chí trên 8 lĩnh vực (trong đó: 80 tiêu chí thẩm định và 22 tiêu chí điều tra xã hội học). Tính đến tháng 10/2023 đã hoàn thành 63/80 tiêu chí thẩm định, 17/80 tiêu chí thẩm định hiện đang thực hiện, chưa đến thời hạn báo cáo. Theo tiến độ, việc chấm điểm và chuẩn bị các tài liệu kiểm chứng của Quận để báo cáo trên hệ thống chấm điểm của Thành phố sẽ phải hoàn thành trước ngày 30/11/2023 - ngày hệ thống đóng.

Đối với việc triển khai Chỉ số chấm điểm CCHC của Quận đối với các phòng chuyên môn và UBND 18 phường: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UB ngày 14/7/2023 về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận năm 2023 và Bộ tiêu chí để thực hiện chấm điểm CCHC. Hiện các đơn vị đang chủ động rà soát và chuẩn bị tài liệu minh chứng, phục vụ việc chấm điểm. Theo tiến độ, việc tự chấm điểm của các đơn vị thuộc quận sẽ kết thúc vào ngày 15/11/2023 - ngày hệ thống đóng.

Đối với việc triển khai đánh giá hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước: Phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội triển khai lấy phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công trên địa bàn quận. Tổng số đến nay, đã lấy được 249 phiếu/300 phiếu tại bộ phận Một cửa quận; lấy được 370/370 phiếu thuộc lĩnh vực Giáo dục, Tài nguyên môi trường, Y tế.

Phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng phương án điều tra, thẩm định mẫu phiếu, phục vụ khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trên địa bàn quận. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang tổ chức lấy phiếu khảo sát sự hài lòng đối với các đơn vị trên địa bàn quận tháng 10 năm 2023 (từ 16/10/2023 đến 21/10/20230. Theo tiến độ, Quận sẽ có kết quả lấy phiếu tháng 10 trước ngày 15/11/2023. Hàng tháng, tại bộ phận Một cửa quận và 18 phường đều chủ động tiến hành lấy phiếu với cá nhân, tổ chức khi tới giao dịch tại quận, phường. Kết quả tháng 10/2023 : Tỉ lệ người dân, tổ chức đánh giá mức “rất hài lòng” hoặc “hài lòng" đối với sự phục vụ của các cơ quan đơn vị thuộc quận là trên 99%.

Đối với sáng kiến kinh nghiệm trong CCHC: Các đơn vị tiếp tục báo cáo đề xuất UBDN quận đối với 05 sáng kiến trong công tác CCHC gồm: Sáng kiến “Ngày thứ 3 không hẹn và ngày thứ 6 không chờ” (UBND phường Phạm Đình Hổ); Sáng kiến “Một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” (UBND phường Đồng Tâm); 02 sáng kiến “Thực hiện ủy quyền tại nhà đối với người ốm đau, bệnh tật, không đi lại được, thuộc đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và mô hình “Đồng phục các ngày trong tuần” (UBND phường Trương Định); Sáng kiến “Ngày thứ tư hạnh phúc” (UBND phường Quỳnh Lôi).

Đối với công tác chuyển đổi số: UBND quận đã triển khai Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 05/10/2023 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023. Triển khai trang trí, tuyên tuyền với 300 banner trên các tuyến phố; Quận đã hoàn thành việc gia hạn bản quyền thiết bị tường lửa (FIREWALL) đảm bảo an toàn thông tin mạng tại trụ sở UBND 18 phường và máy chủ tại trụ sở UBND quận; 18/18 phường đã hoàn thành việc ban hành “Quy chế đảm bảo an toàn hệ thống thông tin” căn cứ theo Quyết định của UBND quận phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin các phường.

Đối với việc triển khai Dự án “Đầu tư, tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính”: Tiếp tục triển khai các dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND các phường Nguyễn Du, Thanh Lương, Trương Định.

Trên cơ sở đánh giá công tác tháng 10/2023, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch UBND quận, Trưởng 02 Ban chỉ đạo quận đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng thời tập trung triển khai 08 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2023:

1. Các đơn vị cần tập trung cao độ đảm bảo hoàn thành việc tự chấm điểm và cung cấp tài liệu minh chứng đối với các tiêu chí thành phần trong Bộ Chỉ số đánh giá CCHC áp dụng đối với UBND các quận, huyện thuộc Thành phố giai đoạn 2023-2030 theo Quyết định 4190/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND Thành phố Hà Nội; Các tiêu chí đánh giá trong Bộ chỉ số CCHC năm 2023 áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận theo kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 14/7/2023 của Quận theo tiến độ Thành phố, Quận giao. Đối với các phòng chuyên môn thuộc quận, cần song hành nhiệm vụ tham mưu đảm bảo hoàn thành các tiêu chí thi đua của các Sở, ngành cấp trên giao quận. 

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội triển khai việc lấy phiếu điều tra xã hội học đối với các đối tượng theo kế hoạch; cần quan tâm đến kết quả đánh giá của cá nhân, tổ chức qua các phiếu để kịp thời rút kinh nghiệm.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHHC, nhất là trên các phương tiện thông tin Cổng/Trang Thông tin điện tử Quận/phường, Zalo OA, báo, đài… để người dân biết về những điểm mới trong công tác CCHC, chuyển đổi số của quận. Đối với các mô hình sáng kiến kinh nghiệm trong công tác CCHC cần nhân rộng, áp dụng vào thực tiễn tại đơn vị để chính người dân được thụ hưởng CCHC một cách thiết thực nhất, góp phần nâng cao chất lượng nền hành chính phục vụ Nhân dân.

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đăng ký cấp chữ ký số cá nhân trên địa bàn. Mở rộng đối tượng tuyên truyền tới CBCNVC và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, người lao động trong các đơn vị thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh… Chú trọng việc kết nối các dữ liệu số cá nhân với hệ thống phần mềm dịch vụ công Hà Nội, quốc gia để sau khi được cấp thành công, ngưởi dân có thể sử dụng chữ ký số cá nhân trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Rà soát việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng của CBCC các đơn vị thuộc quận.

Xây dựng phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin mạng quận theo mô hình “4 lớp”.

5. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công năm 2023 liên quan đến CCHC, chuyển đổi số.

6. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa của việc triển khai Đề án dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Các đơn vị chịu trách nhiệm rà soát lại các nhiệm vụ cụ thể được Ban Chỉ đạo 06 Quận giao tại Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND quận để khẩn trương hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra.