Công văn số 92/HĐSK-NV ngày 14/6/2024 của Hội đồng sáng kiến quận Hai Bà Trưng về việc thông báo kết quả xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của Sáng kiến kinh nghiệm cấp quận năm 2024 (Khối Giáo dục)
Ngày đăng 18/06/2024 | 16:32  | Lượt xem: 342

Hội đồng sáng kiến quận Hai Bà Trưng về việc thông báo kết quả xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của Sáng kiến kinh nghiệm cấp quận năm 2024 (Khối Giáo dục).

Công văn số 92/HĐSK-NV ngày 14/6/2024 của Hội đồng sáng kiến quận Hai Bà Trưng về việc thông báo kết quả xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của Sáng kiến kinh nghiệm cấp quận năm 2024 (Khối Giáo dục).

(Chi tiết tại đây)

Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cấp quận để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Khối giáo dục năm 2024.

(Chi tiết tại đây)

Danh sách Sáng kiến kinh nghiệm khối Giáo dục năm 2024 đủ điều kiện công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)

Danh sách Sáng kiến kinh nghiệm khối Giáo dục và Đào tạo năm 2024 không đạt

(Chi tiết tại đây)