Phòng Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ phát phiếu lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính phường
Ngày đăng 01/04/2024 | 16:30  | Lượt xem: 231

Thực hiện công văn số 778/UBND-NC ngày 22/3/2024 của UBND thành phố Hà Nội và công văn số 866/SNV-XDCQ ngày 22/3/2024 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, ngày 29/3/2024, phòng Nội vụ quận tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ phát phiếu lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính phường.

  Thực hiện công văn số 778/UBND-NC ngày 22/3/2024 của UBND thành phố Hà Nội và công văn số 866/SNV-XDCQ ngày 22/3/2024 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, ngày 29/3/2024, phòng Nội vụ quận tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ phát phiếu lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính phường.

    Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Quang Trung -  Chủ tịch UBND quận; tập thể lãnh đạo và chuyên viên phòng Nội vụ; công chức phường được giao nhiệm vụ tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri tại 07 phường: Đồng Nhân, Đống Mác, Bạch Mai, Quỳnh Lôi, Bách Khoa, Thanh Nhàn, Cầu Dền; thành viên tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính (được thành lập theo Quyết định của UBND các phường).

Quang cảnh hội nghị tập huấncác nội dung lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường

 

Tại hội nghị, phòng Nội vụ đã hướng dẫn các nội dung lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận giai đoạn 2023-2025. Để quá trình lấy ý kiến cử tri diễn ra công khai, dân chủ và đúng luật, cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là các phường thuộc diện sắp xếp đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri và các văn bản chỉ đạo của cấp trên tại UBND phường.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo phòng Nội vụ đã hướng dẫn lấy ý kiến cử tri theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận, giai đoạn 2023-2025. Theo đó, việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo tổ dân phố, khu dân cư. Hình thức thực hiện là phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình. Nội dung phiếu lấy ý kiến cử tri là nội dung phương án đã được Bộ Nội vụ và Thành ủy Hà Nội phê duyệt. Thời gian lấy ý kiến cử tri trước ngày 05/4/2024. Các đại biểu cũng nêu những khó khăn về việc lấy ý kiến cử tri và đã được lãnh đạo quận hướng dẫn, giải đáp cụ thể.