Quyết định 1143/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 22/05/2023 | 10:18  | Lượt xem: 404

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc quận Hai Bà Trưng.

Quyết định 1143/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)