Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1, thi viết vòng 2 và hướng dẫn thực hành làm bài thi trắc nghiệm kỳ thi thăng hạng CDNN từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên
Ngày đăng 18/08/2023 | 15:25  | Lượt xem: 522

Hội đồng thi thăng hạng CDNN từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên - Sở Nội vụ Hà Nội thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1, thi viết vòng 2 và hướng dẫn thực hành làm bài thi trắc nghiệm kỳ thi thăng hạng CDNN từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên.

Thông báo số 2412/TB-HĐTTH ngày 17/8/2023 của Hội đồng thi thăng hạng CDNN từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên - Sở Nội vụ Hà Nội về Ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1, thi viết vòng 2 và hướng dẫn thực hành làm bài thi trắc nghiệm kỳ thi thăng hạng CDNN từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên.

(Chi tiết tại đây)