Thông báo số 218/TB-HĐXT ngày 19/5/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức Giáo dục quận Hai Bà Trưng về Danh sách thí sinh không nộp phí dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.
Ngày đăng 19/05/2023 | 09:12  | Lượt xem: 1660

Hội đồng xét tuyển viên chức Giáo dục quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách thí sinh không nộp phí dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Thông báo số 218/TB-HĐXT ngày 19/5/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức Giáo dục quận Hai Bà Trưng về Danh sách thí sinh không nộp phí dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

(Chi tiết tại đây)