Tổ chuyển đổi số phường Bạch Mai ra quân hướng dẫn kê khai và làm thẻ ATM cho đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn
Ngày đăng 05/06/2024 | 15:33  | Lượt xem: 149

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 17/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc khai giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hai Bà Trưng,

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 17/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc khai giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, từ ngày 21/5/2024 đến ngày 26/5/2024, UBND phường Bạch Mai phối hợp với Ngân hàng Agribank ra quân hướng dẫn kê khai và làm thẻ ATM cho đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Theo kế hoạch, UBND phường giao Công an phường, Tổ xung kích chuyển đổi số phối hợp với Ngân hàng và huy động sự tham gia của Tổ chuyển đổi số cộng đồng tiến hành kê khai biểu mẫu, rà soát, xác minh công dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, bổ sung thông tin số tài khoản của người hưởng vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; qua đó, đảm bảo việc triển khai chi trả đúng người, đúng chế độ đảm bảo công khai, minh bạch; triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Một số hình ảnh về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội
không dùng tiền mặt trên địa bàn phường Bạch Mai

Các tổ dân phố có trách nhiệm phối hợp và huy động các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt; phối hợp rà soát người hưởng lương và trợ cấp chưa sử dụng dịch vụ không dùng tiền mặt; phân công người giám hộ đối những người hưởng không có khả năng nhận thức hoặc nhận thức không đầy đủ theo thẩm quyền và xác nhận ủy quyền đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, có nhu cầu ủy quyền cho thân nhân theo quy định.

Qua 06 ngày ra quân, với sự chỉ đạo vào cuộc của Đảng ủy, UBND, Công an phường phối hợp với các cơ quan: Bảo hiểm xã hội quận, Bưu điện, Ngân hàng, Tổ xung kích chuyển đổi số và sự ủng hộ của người dân đã đạt được kết quả: đã có 804/948 trường hợp đăng ký tài khoản (đạt 84.81%); còn lại 144 trường hợp (hộ khẩu chuyển nơi khác: 41 trường hợp; là đối tượng KT2: 96 trường hợp, lý do khác: 7 trường hợp) nên chưa ra đăng ký tài khoản.

Việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản mang lại nhiều lợi ích, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Với phương thức này, hàng tháng, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi.