Cải cách hành chính. tư pháp

Họp giao ban quý II/2017 của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận
Ngày đăng 13/07/2017 | 09:48

Chiều ngày 11/07/2017, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội) (HĐQT NHCSXH) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

         Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Văn Hoạt - Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH quận - Phó chủ tịch UBND quận, đồng chí Lê Thị Thanh Thủy - thành viên Ban đại diện - Giám đốc PGD NHCSXH quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các phường.

         6 tháng đầu năm 2017, BĐD HĐQT NHCSXH quận tham mưu UBND, HĐND quận chuyển nguồn vốn ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH để cho vay với số tiền 3 tỷ đồng; Giao chỉ tiêu kế hoạch đến các phường trên địa bàn và thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban đại diện. Phòng giao dịch NHCSXH quận phối hợp với các ngành liên quan, UBND phường và các đơn vị nhận ủy thác chủ động thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng được giao 6 tháng đầu năm 2017, tham mưu UBND quận chỉ đạo UBND các phường xây dựng kế hoạch tín dụng ưu đãi năm 2018. Tổng dư nợ đến 30/6/2017 là 106,299 tỷ đồng với 05 chương trình tín dụng cho 3.378 hộ vay; tăng 15,1 tỷ đồng so với đầu năm; đạt 102,2% kế hoạch được giao. Tổng dư nợ xấu ước đến 30/6/2017 là 244,97 triệu đồng; giảm 36,6 triệu đồng so với đầu năm và chiếm tỷ lệ 0,23%/tổng dư nợ. Bên cạnh đó, kết quả huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch phường đạt 3.513 triệu đồng với 118 sổ tiết kiệm tại 20/20 phường. Phòng giao dịch NHCSXH quận phối hợp chặt chẽ với Phòng văn hóa thông tin quận, Hội CCB, Hội Phụ nữ và UBND các phường tuyên truyền, cung cấp các thông tin tín dụng chính sách để người dân trên địa bàn quận được biết.

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoạt - Trưởng ban đại diện NHCSXH quận đề nghị UBND các phường trên địa bàn quan tâm rà soát cho vay các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ khó khăn thiếu vốn sản xuất kinh doanh để NHCSXH chủ động giải ngân, cung cấp vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng; Trong quý III/2017, PGD NHCSXH quận cần chú trọng vào công tác tập huấn để UBND các phường, Tổ trưởng tổ dân phố, Hội đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn nắm rõ quy trình, từ đó làm tốt hơn công tác tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, UBND các phường cần chú trọng công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách và chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác kiểm tra giám sát của Ban đại diện những tháng cuối năm 2017.

Hà Thu