Cải cách hành chính. tư pháp

Họp giao ban quý III/2018 của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận
Ngày đăng 18/10/2018 | 08:43

Sáng ngày 17/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động của quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2018.

           Đồng chí Vũ Văn Hoạt - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận - Phó chủ tịch UBND quận chủ trì        Hội nghị.

         Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của ban đại diện HĐQT và Phòng giao dịch NHCSXH quận Hai Bà Trưng trong quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2018.

          Trong quý III, BĐD HĐQT tiếp tục chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng chính sách, ban hành các Văn bản chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ; Tổ chức đoàn kiểm tra giám sát theo kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng. Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt 53,803 tỷ đồng với trên 1.430 lượt hộ được vay vốn, doanh số thu nợ đạt 49,375 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 30/9/2018 là 114,210 tỷ đồng với 05 chương trình tín dụng cho 3.260 hộ vay. Toàn quận hiện nay có 145 Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại Tốt, không có nợ quá hạn phát sinh. Đến thời điểm này, NHCSXH giải ngân được 230 triệu đồng cho 08 hộ nghèo, cận nghèo; 1,580 try đồng cho 37 hộ người khuyết tật, người mù. Vốn tín dụng còn tạo việc làm cho hơn 1.400 lao động, duy trì việc làm cho hơn 3.200 lao động.

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoạt - Trưởng ban đại diện NHCSXH quận giao các đơn vị chủ động phối hợp với NHCSXH hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng được giao; Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, chú trọng đổi mới hình thức; Thực hiện công tác đối chiếu phân loại nợ, triển khai các văn bản nghiệp vụ của NHCSXH, đặc biệt là chương trình cho vay Nhà ở xã hội và công tác kiện toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Hà Thu