Cải cách hành chính. tư pháp

Quận Hai Bà Trưng triển khai phân công nhiệm vụ và công tác phối hợp của các đơn vị, phòng, ban, ngành, Ban chỉ đạo quận và văn phòng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Ngày đăng 09/11/2018 | 16:50

Để chuẩn bị cho công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị phân công nhiệm vụ và chỉ đạo công tác phối hợp của các đơn vị, phòng, ban, ngành, Ban chỉ đạo quận và văn phòng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

          Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 194/KH-BCĐTP  ngày 15/10/2018 của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của thành phố Hà Nội  về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành các Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 về việc thành lập BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của quận và Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 về việc thành lập Văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận Hai Bà Trưng. 

         Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận tại thời điểm tổng điều tra từ ngày 01/4/2019 đến 25/4/2019, ngay từ bây giờ công tác công tác chuẩn bị đã phải được khẩn trương thực hiện theo sự phân công của BCĐ quận cho các các đơn vị, phòng, ban, ngành, với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả theo đúng thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, công tác tập huấn cho các điều tra viên, công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc điều tra, kết nối thông tin số liệu với BCĐ Thành phố và Trung ương cần được triển khai đồng bộ, nhằm đem lại kết quả nhanh và chính xác trong cuộc tổng điều tra lần này.

          Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của của hệ thống chính trị quận công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của quận Hai Bà Trưng hứa hẹn đạt hiệu quả cao.

                                                                                                                                  NNC - Phòng VHTT quận