Cải cách hành chính. tư pháp

Kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận Hai Bà Trưng 06 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 09/07/2019 | 16:15

Chiều ngày 04/07/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) quận Hai Bà Trưng tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Văn Hoạt - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận - Phó chủ tịch UBND quận; đồng chí Lê Thị Thanh Thủy - Thành viên Ban đại diện, Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH quận cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các phường.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận tham mưu HĐND, UBND quận chuyển nguồn vốn ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH để cho vay với số tiền 8,5 tỷ đồng; giao chỉ tiêu kế hoạch đến các phường trên địa bàn và thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2019 của Ban đại diện. Phòng giao dịch NHCSXH quận phối hợp các ngành liên quan, UBND các phường và các đơn vị nhận ủy thác chủ động thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng được giao 06 tháng đầu năm 2019. Tổng dư nợ đến 30/6/2019 là 117,774 tỷ đồng cho 3.057 hộ vay, tăng 1,313 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 96% kế hoạch được giao. Tổng dư nợ xấu đến 30/6/2019 là 150,6 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với đầu năm và chiếm tỷ lệ 0,12%/tổng dư nợ. Phòng giao dịch NHCSXH quận phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Hội CCB, Hội Phụ nữ, UBND các phường tuyên truyền, cung cấp các thông tin tín dụng chính sách để người dân trên địa bàn quận được biết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoạt - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận đề nghị UBND các phường trên địa bàn tiếp tục rà soát các đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn theo các chương trình tín dụng để thực hiện cho vay, tránh bỏ sót đối tượng; NHCSXH quận phối hợp với Hội đoàn thể quận, UBND phường, Hội đoàn thể phường tổ chức thực hiện chỉ tiêu cho vay các chương trình tín dụng chính sách, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao, xây dựng kế hoạch tín dụng ưu đãi năm 2020 và giai đoạn 2020-2022. UBND các phường chủ động phối hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đến các hội viên, trong đó tập trung tuyên truyền vận động chương trình tiết kiệm gửi góp, góp phần tạo nguồn vốn cho vay trên địa bàn quận, giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước.

Khắc Sơn - Ngân hàng CSXH quận