Cải cách hành chính. tư pháp

Hội đồng quản trị ngân hành chính sách xã hội quận họp giao ban quý I/2017

Ngày đăng 25/04/2017 | 03:32 PM
Chiều ngày 20/4/2017, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội) (HĐQT NHCSXH) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động của quý I, triển khai nhiệm...

Gửi tiền tiết kiệm - Vì một xã hội ấm no hạnh phúc!

Ngày đăng 24/03/2017 | 08:34 AM
Ngân hành chính sách xã hội (NHCSXH) là một tổ chức được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích...

Công bố hệ thống quản lý chất lượng tại UBND Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 23/12/2016 | 03:15 PM
Công bố hệ thống quản lý chất lượng tại UBND Quận Hai Bà Trưng

Quy trình thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng

Ngày đăng 31/08/2016 | 10:01 AM
Quy trình thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng

Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày đăng 02/08/2016 | 03:31 PM
Về việc tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Tuyên truyền công tác triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu của hộ kinh doanh

Ngày đăng 25/09/2015 | 12:00 AM
Xem tài liệu tại đây

Về việc triển khai công khai thông tin hộ khoán năm 2015

Ngày đăng 19/08/2015 | 12:00 AM
Download tại đây

Quận Hai Bà Trưng phản biện xã hội các dự thảo “Kế hoạch phát triển KT-XH và Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng vốn ngân sách 5 năm 2016-2020”

Ngày đăng 02/06/2015 | 12:00 AM
Thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2015 giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng, ngày 02/6/2015, tại trụ sở cơ quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận đã tổ chức hội...

Quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác thuế năm 2014, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Ngày đăng 20/01/2015 | 12:00 AM
Chiều ngày 14 tháng 1 năm 2015, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2014 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015.