Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp Huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Cấp quận
2 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp quận Mức độ 2 Cấp quận
3 Gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Cấp quận
4 Hồ sơ cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Cấp phường
5 Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp quận quản lý Mức độ 2 Cấp quận
6 Tên Thủ tục 14: Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Mức độ 2 Cấp quận
7 Thành lập Thư viện cấp quận Mức độ 2 Cấp quận
8 Thủ tục 15: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh mức độ 1 Cấp quận
9 Thủ tục : Cấp giấy phép hạ cao độ vỉa hè Cấp quận
10 Thủ tục : Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Cấp quận
11 Thủ tục : Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn Cấp quận
12 Thủ tục : Cấp giấy phép đào hè - đào đường Cấp quận
13 Thủ tục : Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 3 Cấp quận
14 Thủ tục : Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp quận
15 Thủ tục : Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp quận
16 Thủ tục :Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố Mức độ 3 Cấp quận
17 Thủ tục hành chính lĩnh vực Viễn thông và Internet mới bổ sung theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND quận Mức độ 2 Cấp quận
18 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp quận
19 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Mức độ 2) Cấp quận
20 Thủ tục: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản mức độ 1 Cấp quận