chi cục thuế

Thông tin Chi cục Thuế Quận
Ngày đăng 01/04/2015 | 00:00  | View count: 3444

Địa chỉ : Số 14 Trần Đoàn Nghiệp

ĐT : 3.978.3155 - FAX : 3.9744.994

 

ĐTDD

ĐTCQ

Phó Chi cục trưởng:

Phan Văn Phúc

0123.457.6768

8.525.2509

Chi cục phó :

Hoàng Ngọc Thanh

090.342.8812

3.9761143

Chi cục phó :

Từ Lan Hương


0912.414.169

 

04 3.9744.919

Chi cục phó:

 Dưong Minh Đạo

 

0988.566.998

 

04 3.9744.358