CHỈ ĐẠO CỦA QUẬN ỦY CHỈ ĐẠO CỦA QUẬN ỦY

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 7/2024

Ngày đăng 08/07/2024 | 09:39  | Lượt xem: 181
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 7/2024

Kế hoạch số 175-KH/QU ngày 08/3/2024 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 13/03/2024 | 09:39  | Lượt xem: 251
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch số 154-KH/QU ngày 28/9/2023 của Quận ủy Hai Bà Trưng về Triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ cơ sở

Ngày đăng 06/12/2023 | 03:10  | Lượt xem: 894
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ cơ sở

Công văn số 2574-CV/QU ngày 05/4/2023 của Quận ủy Hai Bà Trưng về công tác tuyên truyền và vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam"

Ngày đăng 07/04/2023 | 09:58  | Lượt xem: 706
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo về công tác tuyên truyền và vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam".

Kế hoạch số 130-KH/QU ngày 23/03/2023 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn quận

Ngày đăng 27/03/2023 | 10:30  | Lượt xem: 821
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn quận.

Kế hoạch tuyên truyền, triển khai hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW,, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày đăng 28/07/2022 | 04:36  | Lượt xem: 575
Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, triển khai hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW,, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển...

Công văn số 576-CV/QU ngày 15/9/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện Thông báo số 486-TB/TU ngày 13/9/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy

Ngày đăng 15/09/2021 | 06:45  | Lượt xem: 1316
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Thông báo số 486-TB/TU ngày 13/9/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Quyết định 805-QĐ/QU ngày 05/9/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/09/2021 | 08:22  | Lượt xem: 1221
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Hai Bà Trưng.

Thông báo số 320-TB/QU ngày 01/9/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận

Ngày đăng 01/09/2021 | 10:17  | Lượt xem: 984
Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận.

Kế hoạch Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

Ngày đăng 27/08/2021 | 05:30  | Lượt xem: 4395
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát...

Thông báo số 315-TB/QU ngày 26/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn Quận

Ngày đăng 26/08/2021 | 04:07  | Lượt xem: 877
Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn Quận.

Công văn số 529-CV/QU ngày 22/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện Thông báo số 468-TB/TU ngày 19/8/2021 của Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng 23/08/2021 | 10:23  | Lượt xem: 968
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Thông báo số 468-TB/TU ngày 19/8/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Thông báo số 312-TB/QU ngày 18/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/08/2021 | 09:35  | Lượt xem: 873
Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Thông báo số 311-TB/QU ngày 13/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 14/08/2021 | 02:50  | Lượt xem: 798
Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Công văn số 518-CV/QU, ngày 12/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện Thông báo số 452-TB/TU, ngày 10/8/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy

Ngày đăng 12/08/2021 | 02:30  | Lượt xem: 1008
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Thông báo số 452-TB/TU, ngày 10/8/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 30/7/2021 của BTVTU về "Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19"

Ngày đăng 02/08/2021 | 01:45  | Lượt xem: 1228
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 30/7/2021 của BTVTU về "Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong...

Thông báo kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/07/2021 | 09:51  | Lượt xem: 668
Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Ban thường vụ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Về việc thực hiện thông báo số 428-TB/TU, ngày 27/7/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 29/07/2021 | 09:39  | Lượt xem: 872
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện thông báo số 428-TB/TU, ngày 27/7/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận.

Ngày đăng 21/07/2021 | 04:56  | Lượt xem: 903
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận.

Thông báo kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/05/2021 | 04:53  | Lượt xem: 714
Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.
Hiển thị 1 - 20 trong 28 kết quả.