CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 1333/UBND-YT ngày 19/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc báo cáo kiểm tra hoạt động tại địa chỉ 85 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 21/06/2024 | 10:25  | Lượt xem: 217

UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo kiểm tra hoạt động tại địa chỉ 85 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Công văn số 1333/UBND-YT ngày 19/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc báo cáo kiểm tra hoạt động tại địa chỉ 85 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)