CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 1470/UBND-NC ngày 18/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố trong mùa nắng nóng
Ngày đăng 22/05/2023 | 10:10  | Lượt xem: 67

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai thực hiện và tăng cường, tuyên truyền công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố trong mùa nắng nóng.

Công văn số 1470/UBND-NC ngày 18/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố trong mùa nắng nóng.

(Chi tiết tại đây)