CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch Khắc phục các tồn tại, hạn chế và các giải pháp, nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện các chuyên đề, kế hoạch trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận
Ngày đăng 10/06/2024 | 10:38  | Lượt xem: 128

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Khắc phục các tồn tại, hạn chế và các giải pháp, nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện các chuyên đề, kế hoạch trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận.

Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 07/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Khắc phục các tồn tại, hạn chế và các giải pháp, nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện các chuyên đề, kế hoạch trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)