CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 19/5/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 22/05/2023 | 15:49  | Lượt xem: 230

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai thực hiện thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 19/5/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)