CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 11/6/2020 của UBND thành phố về Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội năm 2020 và các năm tiếp theo
Ngày đăng 23/06/2020 | 16:43  | Lượt xem: 2349

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 11/6/2020 của UBND thành phố về Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội năm 2020 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 19/6/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về triển khai thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 11/6/2020 của UBND thành phố về Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội năm 2020 và các năm tiếp theo.

(Xem chi tiết tại đây)