CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
Ngày đăng 10/11/2023 | 09:05  | Lượt xem: 206

UBND quận Hai Bà Trưng niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Công văn số 1921/UBND-QLĐT ngày 07/11/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

(Chi tiết tại đây)

Phiếu ý kiến góp ý đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

(Chi tiết tại đây)