CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quận Hai Bà Trưng 62 năm đoàn kết, xây dựng, đổi mới, và phát triển
Ngày đăng 24/05/2023 | 08:50  | Lượt xem: 68

Bài tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở

Bài tuyên truyền: Quận Hai Bà Trưng 62 năm đoàn kết, xây dựng, đổi mới, và phát triển.

(Chi tiết tại đây)