CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo số 315/TB-UBND ngày 12/9/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2023
Ngày đăng 12/09/2023 | 15:45  | Lượt xem: 950

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận năm 2023.

Thông báo số 315/TB-UBND ngày 12/9/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2023.

(Chi tiết tại đây)

(Mẫu đơn 01)