CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo số 402/TB-HĐTT ngày 02/11/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng về Lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023
Ngày đăng 02/11/2023 | 14:37  | Lượt xem: 271

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Thông báo số 402/TB-HĐTT ngày 02/11/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng về Lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

(Chi tiết tại đây)