CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2020.
Ngày đăng 19/05/2020 | 10:42  | Lượt xem: 1330

UBND Thành phố Hà Nội Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2020.

Thông cáo số 07/TC-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2020.

(Xem chi tiết tại đây)