CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông cáo báo chí Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và các tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 05/06/2020 | 16:07  | Lượt xem: 1510

UBND Thành phố Hà Nội thông cáo báo chí Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và các tháng cuối năm 2020.

Thông cáo số 11/TC-UBND ngày 03/6/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và các tháng cuối năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)