Công khai ngân sách

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi Ngân sách quận Hai Bà Trưng 03 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 16/04/2019 | 16:07

Công khai tình hình thực hiện thu - chi Ngân sách quận Hai Bà Trưng 03 tháng đầu năm 2019

Ngày 12/4/2019, UBND quận Hai Bà Trưng công khai tình hình thực hiện thu - chi Ngân sách quận Hai Bà Trưng 03 tháng đầu năm 2019

(Xem chi tiết tại đây)