Công khai ngân sách

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách Quận Hai Bà Trưng năm 2018
Ngày đăng 25/06/2019 | 16:59

UBND quận Hai Bà Trưng Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách Quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày 18/6/2019, UBND quận Hai Bà Trưng Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách Quận Hai Bà Trưng năm 2018

(Xem chi tiết tại đây)