Công khai ngân sách

Công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 15/07/2019 | 03:01 PM
UBND quận Hai Bà Trưng công bố công khai quyết toán ngân sách quận năm 2018

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách Quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 25/06/2019 | 04:59 PM
UBND quận Hai Bà Trưng Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách Quận Hai Bà Trưng năm 2018

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi Ngân sách quận Hai Bà Trưng 03 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 16/04/2019 | 04:07 PM
Công khai tình hình thực hiện thu - chi Ngân sách quận Hai Bà Trưng 03 tháng đầu năm 2019

Công khai dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 22/01/2019 | 10:42 AM
Công khai dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Công khai dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 22/01/2019 | 09:45 AM
Công khai dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 02/01/2019 | 03:04 PM
Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách Quận Hai Bà Trưng