ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Danh sách Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 22/12/2021 | 16:57  | Lượt xem: 976
Thông tin danh sách Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026