đại biểu hội đồng nhân dân quận

Danh sách đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 11/08/2016 | 09:12 AM  | View count: 2325
Danh sách đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các chức danh lãnh đạo HĐND Quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 14/07/2016 | 09:48 AM  | View count: 1263
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Bà Đinh Thị Lan Duyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch...

Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 (đến tháng 11/2014)

Ngày đăng 26/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 1910
Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 (đến tháng 11/2014)

Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày đăng 25/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 2042
Xem chi tiết tại đây