TẤM GƯƠNG DÂN VẬN KHÉO

Tấm gương “Dân vận khéo”

Ngày đăng 16/10/2018 | 04:48 PM
Là người dân sống mấy chục năm tại địa bàn dân cư số 6 phường Bách Khoa, là một Đảng viên nhiều năm được bầu vào cấp ủy của chi bộ số 6 sau khi nghỉ hưu, đã được bà con nhân dân vô cùng tín nhiệm...