danh mục các chương trình đề tài

Nghiên cứu các giải pháp thiết kế lớp vỏ công trình văn phòng cao tầng phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới và tiết kiệm năng lượng tại Hà Nội (
Ngày đăng 11/04/2018 | 09:58

Nghiên cứu các giải pháp thiết kế lớp vỏ công trình văn phòng cao tầng phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới và tiết kiệm năng lượng tại Hà Nội (

Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Thời gian thực hiện Năm 2016 - 2018
 

Nội dung:

 

Mục tiêu:
- Cơ sở khoa học thiết kế vỏ công trình phù hợp điều kiện khí hậu nhiệt đới và tiết kiệm năng lượng.
- Giải pháp thiết kế lớp vỏ công trình cho công trình văn phòng cao tầng (từ 9 đến 40 tầng) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Lựa chọn 01 địa điểm ứng dụng thực nghiệm nhằm khẳng định giải pháp đặt ra phù hợp về lý thuyết và cả trên thực tế.


Nội dung nghiên cứu:
- Tổng quan về vỏ bao che công trình. Thực trạng sử dụng vỏ bao che và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong các công trình văn phòng cao tầng tại Việt Nam và các nước trên thế giới.
- Điều tra, khảo sát vỏ bao che một số công trình văn phòng cao tầng trên địa bàn Hà Nội.
- Cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp điều chỉnh, cải tạo lớp vỏ công trình phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới tại Hà Nội cho các công trình văn phòng cao tầng tại Hà Nội.
- Đề xuất các giải pháp điều chỉnh, cải tạo lớp vỏ công trình phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới tại Hà Nội cho các công trình văn phòng cao tầng tại Hà Nội.
- Ứng dụng triển khai thực tiễn, thiết kế thực nghiệm cho công trình văn phòng cao tầng tại Hà Nội.


Sản phẩm của đề tài:
1. Đánh giá chung về hiện trạng thiết kế vỏ bao che nhà cao tầng ảnh hưởng tới việc tiêu thụ năng lượng đối với nhà cao tầng tại Việt Nam và trên thế giới.


2. Đánh giá hiện trạng thiết kế vỏ bao che công trình văn phòng cao tầng đến tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà cao tầng tại Hà Nội, cụ thể:
- Chưa đáp ứng được các quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD. Về giá trị truyền nhiệt lớn nhất Uo.max không lớn hơn 1,8 w/m2k đối với tường đặc và không lớn hơn 1,00 w/m2k đối với mái. Về giá trị tổng nhiệt trở nhỏ nhất Ro.min không nhỏ hơn 0,56m2k/w đối với tường đặc và và không nhỏ hơn 1,00m2k/w đối với mái. Chỉ số truyền nhiệt của tường và mái chưa đảm bảo OTTVT không vượt quá 60W/m2 và OTTVM không vượt quá 25W/m2. Hệ số SHGC và tỷ số WWR cũng chưa đạt so  với quy chuẩn.
- Vỏ bao che còn sử dụng quá nhiều kính mảng lớn ảnh hướng lớn tới khả năng cách nhiệt của công trình văn phòng cao tầng.
- Chưa áp dụng các loại tường đặc cách nhiệt, cửa sổ kính cách nhiệt phù hợp với điều kiện Hà Nội để giảm lượng nhiệt truyền vào nhà.


3. Đề tài đã nghiên cứu các cơ sở lý luận về truyền nhiệt vỏ kết cấu bao che, khả năng cách nhiệt của vật liệu, kết cấu vỏ bao che của các toàn nhà văn phòng cao tầng cho đặc điểm của Hà Nội, đồng thời nghiên cứu các cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn để đề xuất các giải pháp thiết kế, cải tạo lớp vỏ bao che cho các văn phòng cao tầng tại Hà Nội.


4. Các giải pháp thiết kế, cải tạo vỏ bao che công trình văn phòng cao tầng tại Hà Nội bao gồm:
- Giải pháp cách nhiệt cho tường đặc, tường trong suốt một lớp, nhiều lớp.
- Thiết kế cửa sổ ngoài một lớp và nhiều lớp.
- Thiết kế che nắng trực tiếp cho lớp vỏ bao che và cửa sổ.
- Thiết kế mái.
- Cải tạo vỏ bao che cách nhiệt cho tường và mái công trình.
- Đánh giá tác động của vỏ kết cấu bao che tòa nhà đến mức tiêu thụ năng lượng trong tòa nhà tại Hà Nội.


5. Thí nghiệm đánh giá hiệu quả cách nhiệt các loại kết cấu tường xây gạch đất sét nung kết hợp với các loại vật liệu cách nhiệt cụ thể:
- Tường gạch đất sét nung 220 mm kết hợp với lớp vật liệu xốp EPS 20kg/m3 dày 3cm.
- Tường gạch đất sét nung 220 mm kết hợp với lớp vật liệu xốp EPS 40kg/m3 dày 5cm.


6. Nghiên cứu và đề xuất công nghệ cải tạo cách nhiệt và ngăn bức xạ cho vỏ kết cấu bao che tòa nhà và giải pháp kết cấu liên kết hệ bao che với công trình:
- Những vẫn đề liên quan đến kết cấu khi tiến hành cải tạo hệ vỏ kết cấu bao che.
Các vấn đề cần tránh khi áp dụng công nghệ cách nhiệt và sử dụng vật liệu cách nhiệt.
- Công nghệ thi công cách nhiệt tường.
- Công nghệ thi công cách nhiệt cho cửa kính.


7. Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào công trình thực tế. Áp dụng công nghệ cải tạo cho tường khối xây gạch đất sét nung và cho hệ cửa kính tại 02 phòng làm việc tại tòa nhà 13 tầng của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.


8. Kiến nghị áp dụng các tiêu chí thiết kế lớp vỏ công trình tiết kiệm năng lượng áp dụng cho thiết kế mới; áp dụng các tiêu chí công trình xanh vào thiết kế các công trình văn phòng cao tầng; áp dụng các tiêu chí cụ thể đánh giá, thẩm định đối với vỏ bao che công trình văn phòng cao tầng tiết kiệm năng lượng (tường bao ngoài và mái) cần tuân thủ theo quy chuẩn Việt Nam QCVN:09/2013-BXD.


Phạm vi ứng dụng:
- Địa chỉ ứng dụng kết quả: Tòa nhà 13 tầng Đại học Kiến trúc Hà Nội.
- Các lĩnh vực có thể ứng dụng: kiến trúc, xây dựng,...

     

                                                                                                                                                                    Nguồn: Cổng thông tin điện tử Hà Nội