danh sách ban chấp hành đảng bộ

Danh sách Ủy viên BCH Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 21/01/2016 | 10:00 AM  | View count: 7565
Danh sách Ủy viên BCH Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 15/12/2015 | 09:39 AM  | View count: 11019
Quận Hai Bà Trưng được thành lập ngày 31-5-1961 với tên gọi lúc đó là Khu phố Hai Bà Trưng. Đảng bộ quận Hai Bà Trưng được thành lập ngày 09-6-1961 theo Nghị quyết số 123-NQ/ĐBHN ngày...

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 18/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 3965
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ...

Tổ chức bộ máy Quận Ủy

Ngày đăng 12/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 11075
Tổ chức bộ máy Quận Ủy

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ

Ngày đăng 26/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 2506
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA XXIV, NHIỆM KỲ 2010 - 2015 (Tính đến ngày 30/11/2014) --------------------

Chương trình 06

Ngày đăng 17/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 6296
CHƯƠNG TRÌNH: Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 (Gọi tắt là Chương trình 07)

Chương trình 07

Ngày đăng 17/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 5660
CHƯƠNG TRÌNH: Phát triển văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch - văn minh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 (Gọi tắt là Chương trình 06)

Chương trình 08

Ngày đăng 17/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 4688
CHƯƠNG TRÌNH: Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 (Gọi tắt là Chương trình 02)

Chương trình 09

Ngày đăng 17/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 4779
CHƯƠNG TRÌNH Phát triển kinh tế ngoài Nhà nước, ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 – 2015 (Gọi tắt là Chương trình số 05)

Chương trình 11

Ngày đăng 17/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 4180
CHƯƠNG TRÌNH: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 -...

Chương trình 12

Ngày đăng 17/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 5004
CHƯƠNG TRÌNH: Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị - hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ và cải thiện môi trường trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 (Gọi tắt là Chương trình 04)

Chương trình10

Ngày đăng 17/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 4996
CHƯƠNG TRÌNH: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể...

Danh sách các uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khoá XXIV, nhiệm kì 2010 - 2015

Ngày đăng 17/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 2169
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA XXIV, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ngày đăng 28/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 6142
Sau Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng thành công, BCH Đảng bộ đã sớm chỉ đạo xây dựng và ban hành các chương trình công tác toàn khóa nhằm định hướng cho cả hệ thống chính trị và các...

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng khóa XXIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ngày đăng 10/10/2012 | 12:00 AM  | View count: 2349
Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 được tổ chức từ ngày 5-7-2010 đến ngày 7-7-2010 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XXIV gồm 47 đồng chí.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng khóa XXIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ngày đăng 10/10/2012 | 12:00 AM  | View count: 2596
Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 được tổ chức từ ngày 5-7-2010 đến ngày 7-7-2010 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XXIV gồm 47 đồng chí.

Danh sách tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận uỷ

Ngày đăng 10/10/2012 | 12:00 AM  | View count: 8335
Đảng bộ quận Hai Bà Trưng bao gồm 109 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó: + Đảng bộ trực thuộc: 63. + Chi bộ trực thuộc: 46 - Tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở: 714 -...

Danh sách các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Quận

Ngày đăng 04/10/2012 | 12:00 AM  | View count: 2106
- Đảng bộ quận Hai Bà Trưng bao gồm 109 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó: + Đảng bộ trực thuộc: 63. + Chi bộ trực thuộc: 46 - Tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở: 714 - Tổng...