danh sách ban chấp hành đảng bộ

Các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2010 - 2015
Ngày đăng 28/12/2012 | 00:00  | View count: 6165

Sau Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng thành công, BCH Đảng bộ đã sớm chỉ đạo xây dựng và ban hành các chương trình công tác toàn khóa nhằm định hướng cho cả hệ thống chính trị và các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện với mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)đã đề ra.

Chương trình 01:

Chương trình 02:

Chương trình 03:

Chương trình 04:

Chương trình 05:

Chương trình 06:

Chương trình 07: