danh sách ban chấp hành đảng bộ

Chương trình 09
Ngày đăng 17/07/2014 | 00:00  | View count: 4798

CHƯƠNG TRÌNH Phát triển kinh tế ngoài Nhà nước, ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 – 2015 (Gọi tắt là Chương trình số 05)

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẬN UỶ HAI BÀ TRƯNG

*

Số 09-CTr/QU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quận Hai Bà Trưng, ngày10 tháng 6 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH

Phát triển kinh tế ngoài Nhà nước, ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại

trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 – 2015

(Gọi tắt là Chương trình số 05)

-----------

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện Chương trình số 06-CTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ

quận Hai Bà Trưng khóa XXIII về phát triển kinh tế Ngoài quốc doanh

(Giai đoạn 2006 - 2010)

I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUẬN 5 NĂM (2006 - 2010):

Năm năm qua, cùng với sự phát triển và sự nghiệp đổi mới của Thành phố Hà Nội, quận Hai Bà Trưng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng của các ngành kinh tế ngoài nhà nước trên địa bàn quận giai đoạn 2006 - 2010 trung bình đạt 14%/năm.

Kinh tế ngoài nhà nước quận phát triển mạnh cả về số lượng và lực lượng lao động với sự đa dạng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động.

Cuối năm 2005, trên địa bàn quận chỉ có 5.200 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, 77 hợp tác xã và trên 13.000 hộ cá thể. Đến cuối năm 2010, toàn quận đã có trên 21.000 hộ kinh doanh cá thể, 50 hợp tác xã đang hoạt động và trên 11.900 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó có 6.050 doanh nghiệp hoạt động ổn định. Trong đó phát triển nhanh là các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hộ kinh doanh cá thể, hàng năm tạo việc làm cho trên 13.000 lao động và đóng góp tích cực cho ngân sách quận trên 400 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là số doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ thương mại chiếm trên 76%, doanh thu chiếm 72,6%, đạt 67,6% số thu ngân sách khối kinh tế ngoài nhà nước. Ngành dịch vụ thương mại tăng trung bình 16% và luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong các ngành kinh tế của quận.

Trên địa bàn quận hiện có 2 trung tâm thương mại lớn, 7 siêu thị, 8 chợ. Tổng diện tích kinh doanh của chợ, siêu thị, trung tâm thương mại là 136.185 m2 (chiếm 0,07% toàn Thành phố). Toàn quận có 13 cửa hàng xăng dầu nằm tại 10/20 phường thuộc quận, 29 khách sạn được xếp hạng, 31 cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành và trên 500 công ty kinh doanh dịch vụ du lịch đóng trên địa bàn quận. Ngành dịch vụ cao cấp phát triển nhanh với 31 doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính; 530 cơ sở hành nghề y dược tư nhân và 4 doanh nghiệp y tế; 90 doanh nghiệp có dịch vụ tư vấn về pháp lý, xây dựng, giám sát, đầu tư, kinh doanh thương mại, khoa học công nghệ…Bên cạnh đó là trên 3.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhà hàng dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Sự phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao chủ yếu tập trung ở 9 phường phía Bắc của Quận, nơi đã có cơ sở hạ tầng phát triển tương đối đầy đủ và hiện đại. Còn lại 11 phường phía Nam của Quận có hướng phát triển chuyển dịch từ công nghiệp sang lĩnh vực dịch vụ, thương mại do các doanh nghiệp may mặc, sản xuất cơ khí đang trong lộ trình di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành, thực hiện các dự án xây dựng nhà ở, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại.

Khối kinh tế ngoài nhà nước trong đó phần lớn là dịch vụ thương mại trên địa bàn quận đã đóng góp to lớn vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ chất lượng cao của người tiêu dùng và phục vụ hoạt động của các thương nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước tập trung quản lý, khai thác nguồn thu có hiệu quả. Đồng thời góp phần thay đổi diện mạo kinh tế, cơ sở hạ tầng, văn minh đô thị trên địa bàn quận. Các phong trào, hoạt động văn hóa xã hội, từ thiện được quan tâm triển khai thực hiện đạt kết quả cao.

Đây là những yếu tố tích cực thúc đẩy quá trình thực hiện sự nghiệp đổi mới kinh tế xã hội của quận trong những năm đầu thế kỷ XXI. Những thành tựu đổi mới về kinh tế và kết quả phát triển kinh tế của quận đã tạo nên niềm tin tưởng của các tầng lớp nhân dân và của các doanh nhân đối với Đảng và Nhà nước.

II/ NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

1- Hạn chế:

- Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế ngoài nhà nước của Quận cũng có hạn chế, yếu kém, thể hiện rõ nhất ở chất lượng phát triển chưa được nâng cao cùng với nhịp độ tăng trưởng, năng lực cạnh tranh còn thấp. Hầu hết các doanh nghiệp ngoài nhà nước đều thiếu những nguồn lực cơ bản như vốn, mặt bằng kinh doanh, công nghệ, kỹ năng quản lý, thông tin thị trường,…khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, thuê đất đai…

- Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cơ sở kinh doanh còn yếu. Vẫn còn các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường, vi phạm Luật lao động…

- Lĩnh vực dịch vụ, thương mại mặc dù tăng nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của một trong những quận trung tâm Thủ đô. Các ngành dịch vụ trên địa bàn phát triển nhanh, đa dạng nhưng mang tính tự phát, chưa được quy hoạch, phân bố hợp lý để phát huy được tối đa hiệu quả cũng như bảo đảm thỏa mãn nhu cầu và nâng cao trình độ tiêu dùng của dân cư.

Diện tích kinh doanh chợ, siêu thị, trung tâm thương mại ở mức rất thấp so với yêu cầu phát triển bán lẻ hiện đại của Thành phố Hà Nội, dẫn đến phát sinh các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát sau đăng ký kinh doanh (hậu kiểm) mặc dù được đẩy mạnh song chưa phát huy thế mạnh đồng bộ của các lực lượng quản lý liên ngành mà chỉ đi sâu vào một lĩnh vực chuyên môn.

2- Nguyên nhân:

- Những hạn chế, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan trước hết là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu (2008 - 2009) và thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra làm cho sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng.

- 50% số doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tuy được cấp giấy phép, cấp mã số thuế nhưng chưa đi vào hoạt động đã giải thể, sáp nhập, chuyển đổi loại hình…

- Quy mô doanh nghiệp còn nhỏ cả về số lao động, số vốn hoạt động, giá trị tài sản cố định, doanh thu, hạn chế về kinh nghiệm quản lý kinh doanh, cạnh tranh hội nhập nên hiệu quả hoạt động thấp, đóng góp cho ngân sách chưa nhiều.

- Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông còn khó khăn, nhất là các phường phía Nam của quận chưa đáp ứng được yêu cầu và điều kiện phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp.

* Bên cạnh những nguyên nhân khách quan cũng có những nguyên nhân chủ quan cần phải khắc phục, đó là:

- Bản thân nhiều doanh nghiệp thường chỉ chạy theo mục tiêu trước mắt mà chưa xác định được chiến lược kinh doanh lâu dài phát triển theo hướng bền vững, chưa nắm bắt kịp thời các thông tin thị trường cũng như chế độ, chính sách và văn bản pháp luật của Nhà nước, thiếu sự liên kết, hợp tác với nhau.

- Một số cơ chế, chính sách của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn còn chậm, thiếu cụ thể và đồng bộ; công tác nắm bắt thông tin, dự báo tình hình chưa đầy đủ, kịp thời trong khi khu vực kinh tế ngoài nhà nước lại phát triển rất nhanh.

- Phần lớn các đơn vị kinh tế ngoài Nhà nước không có tổ chức cơ sở Đảng nên việc triển khai nghị quyết, chỉ thị về đường lối phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tuy đã có nhiều cố gắng đổi mới song chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

- Ngành dịch vụ thương mại phát triển nhanh chóng thay thế cho ngành công nghiệp đang giảm dần. Tuy nhiên, tốc độ triển khai quy hoạch ngành trong lĩnh vực này lại rất chậm và hầu như chưa thực hiện nên việc phát triển mang tính tự phát. Hiệu quả quản lý còn hạn chế do phân cấp quản lý không rõ ràng, thiếu sự phối kết hợp giữa các ngành Thành phố với địa phương trong quản lý các ngành dịch vụ đang phát triển như tài chính, y tế, ngân hàng,...

- Một số chợ và cây xăng của Quận nằm trong quy hoạch mở đường nên không thể đầu tư phát triển văn minh, hiện đại. Cơ sở vật chất của các khu vui chơi giải trí xuống cấp, hư hỏng chưa được đầu tư nhiều làm hạn chế hoạt động kinh doanh du lịch.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIV, kế thừa những kết quả đạt được từ việc thực hiện Chương trình số 06-Tr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIII về phát triển kinh tế ngoài quốc doanh giai đoạn 2006 - 2010; xuất phát từ tình hình thực tiễn trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng chương trình phát triển kinh tế ngoài nhà nước, ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015.

PHẦN THỨ HAI

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế ngoài Nhà nước,

ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại

(Giai đoạn 2011 - 2016)

Năm năm tới với xu thế hội nhập ngày càng sâu hơn rộng hơn vào kinh tế thế giới, kinh tế nước ta tiếp tục phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng sau thời kỳ suy giảm, sẽ thực hiện nhiều hơn các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Đó cũng chính là thời cơ và thách thức đan xen đối với khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.

Quận Hai Bà Trưng là một quận lớn nằm trên các trục đường và đầu mối giao thông quan trọng ở phía Nam của nội thành Hà Nội và cũng là một quận có dân số đông, thu hút một lượng không nhỏ người ngoại tỉnh, sinh viên, khách vãng lai, khách du lịch trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, quận Hai Bà Trưng có có một vị trí quan trọng, là một trong các quận trung tâm của Thủ đô, cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện và văn minh, hiện đại hơn nên nhu cầu các loại hình kinh doanh dịch vụ ngày càng gia tăng từ các dịch vụ đơn thuần như ăn uống, vận tải, dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn tới các dịch vụ cao cấp như dịch vụ ngân hàng tài chính, tư vấn và môi giới, bảo hiểm, đào tạo và giới thiệu việc làm, bưu chính - viễn thông, y tế,…Xu hướng doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực này đang giảm dần để thay thế bằng các thành phần kinh tế ngoài nhà nước cung ứng các dịch vụ đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân. Trong xu thế hội nhập quốc tế, dịch vụ thương mại phát triển mạnh mẽ, đa dạng chắc chắn sẽ mở rộng được thị trường, thực sự là cầu nối gắn kết giữa thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng lưu chuyển hàng hóa, tiền tệ, thông tin và giảm chi phí lưu thông của mạng lưới bán buôn, bán lẻ, nhờ đó tạo giá trị gia tăng cao hơn cho các ngành dịch vụ thương mại của Quận.

Trong khi khối ngành dịch vụ phát triển nhanh và mạnh mẽ thì trong thời gian tới, các doanh nghiệp công nghiệp còn lại trên địa bàn quận sẽ thực hiện di dời cơ sở ra khỏi nội đô theo quy định, khu vực kinh tế ngoài nhà nước về công nghiệp sẽ giảm dần, chỉ còn các đơn vị sản xuất nhỏ lẻ, ít phát triển.

Chính vì vậy, quận Hai Bà Trưng tập trung phát triển kinh tế ngoài nhà nước ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại là hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế đang diễn ra trên địa bàn quận và chủ trương, định hướng chung của Thủ đô Hà Nội.

I/ MỤC TIÊU:

1- Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo chung:

Phát triển kinh tế ở mức khá so với mặt bằng chung của Thành phố; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp, phát triển mạng lưới dịch vụ thương mại chất lượng cao. Tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự. Tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị v¨n minh, hiÖn ®¹i, đồng bộ, đúng quy hoạch, nhất là khu vực trung tâm và phía Nam quận. Tạo điều kiện thu hút, phát triển mạng lưới dịch vụ thương mại chất lượng cao. Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá lịch sử, giá trị văn hoá truyền thống của Quận Hai Bà Trưng; Cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân; quyết tâm xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển toàn diện, bền vững, trở thành mét trong các trung t©m kinh tÕ của Thñ ®«.

2- Một số chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực phát triển kinh tế ngoài Nhà nước đến năm 2015:

- Công nghiệp ngoài nhà nước tăng 10% - 12% năm trở lên;

- Doanh thu dịch vụ thương mại tăng 16% năm trở lên;

- Phát triển ngành dịch vụ thương mại chiếm 80 - 85%; Ngành công nghiệp (chủ yếu là xây dựng công nghiệp và dịch vụ công nghiệp) chiếm 15 - 20%;

- Hoàn thành 100% số thu nộp ngân sách của khối kinh tế ngoài Nhà nước trên địa bàn quận. Phấn đấu vượt chỉ tiêu 5% trở lên;

- Phát triển từ 3 - 5 tổ chức cơ sở Đảng trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước;

II/ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1- Về chỉ đạo, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị điều hành công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong lĩnh vực phát triển và quản lý kinh tế. Thực hiện quan điểm phát triển theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá của Đảng và Nhà nước trên địa bàn.

- Quan tâm củng cố, kiện toàn Đảng bộ các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh, xây dựng và nâng cao vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã.

2- Về quy hoạch khu vực phát triển dịch vụ thương mại; quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

a) Căn cứ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (theo Quyết định số 16/2000/QĐ-UB ngày 14/2/2000 của UBND Thành phố) và các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, trong giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tập trung hình thành 03 khu vực phát triển dịch vụ thương mại:

- Khu vực đô thị phía Đông Nam quận được hình thành với trung tâm thương mại chợ Mơ là trung tâm gắn với các tuyến phố chuyên doanh Bạch Mai, Minh Khai và dự án khu đô thị mới thuộc phường Vĩnh Tuy, khu đô thị mới tại nhà máy dệt 8/3 (sau khi đã di chuyển).

- Khu vực đô thị phía Bắc quận được hình thành với trung tâm thương mại chợ Hôm - Đức Viên, các tuyến phố chuyên doanh Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Phố Huế, Trần Nhân Tông gắn với khu đô thị - thương mại mới trong dự án cải tạo khu tập thể Nguyễn Công Trứ, khu trung tâm thương mại tại đất Dệt kim Đông xuân - Nhà máy rượu Hà Nội (sau khi đã di chuyển).

- Khu vực đô thị phía Tây Nam quận được hình thành với việc phát triển khu thương mại thuộc địa bàn phường Trương Định sau khi thực hiện dự án nối dài đường Trần Đại Nghĩa.

Việc quy hoạch khu vực phát triển dịch vụ thương mại cần được khuyến khích, hướng dẫn, trên cơ sở vị trí địa lý, đặc điểm dân cư, nhu cầu thị trường và phải thực hiện lâu dài, từng bước một. Do vậy, trước mắt trong thời gian tới, trên cơ sở những định hướng chung về quy hoạch như trên, cần củng cố, sắp xếp các khu vực dịch vụ thương mại ổn định có tính chuyên ngành dựa trên những tuyến phố chuyên doanh hiện đang hình thành trên địa bàn các phường.

Khu vực kinh doanh dịch vụ thương mại tại địa bàn phường Trương Định sẽ được hình thành cùng với việc mở rộng khu đô thị tại đó sau khi thực hiện dự án mở đường Trần Đại Nghĩa và đường Minh Khai, phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, liên hoàn cùng với mạng lưới giao thông toàn quận.

Để phát triển tập trung theo đúng hướng cần phối hợp với các sở ngành Thành phố nghiên cứu điều chỉnh cục bộ một số điểm sử dụng đất của Quận, đặc biệt là các phường phía Nam. Đề xuất, tham mưu với Thành phố trong xây dựng và thực hiện các quy hoạch ngành trên địa bàn quận, gắn phát triển kinh tế với phát triển đô thị, hạ tầng giao thông.

Với các dự án đầu tư xây dựng chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế tại khu đất tập thể 8/3 và nhà máy dệt 8/3, khu đất nhà máy rượu Hà Nội, Dệt kim Đông xuân, tập thể Nguyễn Công Trứ, trong quá trình lập quy hoạch cần tiếp tục đề xuất Thành phố ngoài các diện tích cần thiết dành cho trường học, ưu tiên dành quỹ đất phát triển các hình thức bán lẻ mới như trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị tổng hợp, siêu thị chuyên doanh, cửa hàng xăng dầu, hệ thống khách sạn đủ tiêu chuẩn để đón khách quốc tế và khách du lịch nội địa…bên cạnh các loại hình dịch vụ chất lượng cao phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của quận (công nghệ thông tin, tài chính, du lịch, thương mại, ngân hàng, cho thuê văn phòng, tư vấn, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe,…).

b) Về quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại đến năm 2015, định hướng đến năm 2020:

- Hạn chế xây dựng mới các chợ, lựa chọn nâng cấp chợ quy mô lớn thành trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống phục vụ dân sinh.

Đối với các chợ dân sinh loại nhỏ, hướng điều chỉnh là sẽ từng bước chuyển hoá thành các siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi,…

Khuyến khích nâng cấp các siêu thị hiện có, xây dựng mới các siêu thị hạng II, hạng III tại các khu vực chợ cũ có diện tích chợ trên 3000m2, các khu vực di dời cơ quan sản xuất, các khu vực chung cư mới hoặc chung cư cải tạo, các khu đất xen kẹt,…

- Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ, từng bước xây dựng các loại hình doanh nghiệp thương mại chủ yếu như các tập đoàn, công ty thương mại bán buôn, bán lẻ hiện đại, các công ty, hợp tác xã quản lý và kinh doanh chợ,…

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số: 301/KH-UBND ngày 16/5/2007 của UBND quận Hai Bà Trưng về chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn quận trên cơ sở sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và chủ trương của UBND Thành phố.

- Chú trọng phát triển mạng lưới các cửa hàng tiện lợi ở các khu dân cư góp phần chống phát sinh các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Xây dựng các điều kiện cần và đủ để thực hiện phương án giải toả, di chuyển các chợ tạm Hoà Bình, Đồng Tâm đảm bảo an toàn, hiệu quả.

3- Về huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển:

- Công khai quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn quận, định hướng quy hoạch khu vực dịch vụ thương mại, các quy hoạch ngành liên quan cùng với danh mục các dự án kêu gọi đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí,…kèm theo các chính sách ưu đãi để kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác, thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hoá về công tác đầu tư.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển trong đó nguồn vốn của doanh nghiệp là nguốn vốn chủ yếu để phát triển kinh tế. Tăng cường các nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn quỹ khác tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, chuyển đổi từ sản xuất công nghiệp sang phát triển thương mại, dịch vụ.

- Đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phụ trợ như điện, nước, thông tin liên lạc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để góp phần thu hút, phát triển các ngành dịch vụ có công nghệ tiên tiến, chất lượng cao như tài chính ngân hàng, tư vấn, bảo hiểm, cơ sở y tế, giáo dục…

4- Về cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ, tạo động lực cho phát triển kinh tế:

Cải cách hành chính được xem là yêu cầu và là cơ sở cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Đây là một trong bảy chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khoá XXIV.

- Cải cách hành chính để phát triển kinh tế cần thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất giữa các đơn vị, phòng ban ngành của Quận, giữa cấp quận và cấp phường nhằm giải quyết nhanh chóng, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

- Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh,…Chú trọng cải cách các thủ tục hành chính tại cấp quận và cấp phường, thực hiện chuẩn hoá danh mục thủ tục hành chính theo từng nội dung cụ thể và thực hiện nghiêm túc quy chế “Một cửa”, cơ chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính giữa các phòng, ban, ngành quận. Nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, quản lý đăng ký kinh doanh, quản lý thuế.

- Thực hiện tốt Đề án 30/ĐA-CP của Chính phủ về đơn giản hoá các thủ tục hành chính thuế đảm bảo thời hạn và chất lượng theo quy định.

5- Về tuyên truyền, hỗ trợ liên kết, hợp tác, xúc tiến thương mại:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, phổ biến nội dung chương trình phát triển dịch vụ thương mại giai đoạn 2011 - 2015 của Quận gắn với việc tuyên truyền về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố Hà Nội, chương trình hành động gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất về hành động của các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn cho bản thân mỗi đơn vị kinh tế ngoài Nhà nước chủ động vươn lên, khắc phục yếu điểm, phát huy lợi thế, xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp để phát triển và cạnh tranh, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước.

- Duy trì và phát triển Hội doanh nghiệp quận, câu lạc bộ, các hiệp hội ngành nghề doanh nghiệp trong quận; tổ chức các buổi hội thảo để trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy và hỗ trợ nhau phát triển, tạo cộng đồng liên kết chặt chẽ trong quá trình phát triển.

- Phối hợp với các ngành Thành phố và Trung ương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại với nội dung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của quận. Giới thiệu, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn quận tham gia.

6- Các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với khối kinh tế ngoài nhà nước:

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý thị trường, quản lý mạng lưới các nhà hàng, khách sạn, các loại hình dịch vụ văn hoá, hoạt động du lịch lữ hành,…nhằm nâng cao chất lượng và lành mạnh môi trường dịch vụ đồng thời tạo lập môi trường bình đẳng trong kinh doanh, môi trường xã hội hiện đại, văn minh, hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề để góp phần quản lý thị trường, kiểm soát nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ trên địa bàn quận, đặc biệt trong các dịp lễ, tết của Thủ đô và đất nước.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, giám sát nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo triển khai nghiêm túc, kịp thời và đồng bộ các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch trên toàn địa bàn quận.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ, nâng cao kiến thức về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thiết lập trang Web giới thiệu, cung cấp các thông tin về hoạt động chung của Quận; số liệu, quy hoạch, định hướng phát triển của Quận; quảng bá các địa điểm du lịch và hoạt động dịch vụ trên địa bàn; cập nhật kịp thời chính sách pháp luật, văn bản hướng dẫn của Nhà nước cũng như chính sách hỗ trợ tạo điều kiện của Quận.

- Tập trung rà soát các nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước bảo đảm công bằng giữa các đơn vị kinh tế và chống thất thu cho ngân sách Nhà nước.

- Làm tốt công tác tổng kết và khen thưởng trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế.

7- Tạo mối liên kết giữa thương mại với các hoạt động văn hoá du lịch, bảo tồn và phát triển giá trị văn hoá lịch sử trên địa bàn quận:

- Giới thiệu, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng tour du lịch gắn với điểm đến các di sản văn hóa là di tích cấp Quốc gia, các di tích có tính nghệ thuật triều đại trước: Lý, Trần , Lê trên địa bàn quận.

Tổ chức các lễ hội: Hai Bà Trưng, chùa Vua, đình Quỳnh, Đình Đại với các trò chơi dân gian tạo dấu ấn văn hóa trong lòng khách du lịch.

- Phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch. Khuyến khích đầu tư và phát triển hệ thống khách sạn, nhà nghỉ đủ tiêu chuẩn để đón khách quốc tế và khách du lịch nội địa.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, gắn việc phát triển kinh tế bền vững đi đôi với việc giữ gìn các ngành nghề truyền thống và các giá trị văn hoá truyền thống khác,…

8- Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực:

- Đầu tư nâng cấp Trung tâm dạy nghề quận đi đôi với củng cố, kiện toàn đội ngũ giáo viên, thiết lập các chương trình đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thực tế như ngoại ngữ, tin học, kế toán, tiếp thị, hành chính thư ký,…

- Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quận tổ chức các khóa đào tạo dài hạn, ngắn hạn tập trung ưu tiên cho các nhóm ngành trong lĩnh vực chất lượng cao như tài chính kế toán, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, ngân hàng, kỹ thuật ứng dụng,…

- Tổ chức lồng ghép các chương trình hoạt động của Đoàn thanh niên với chương trình hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên tại các phường trong quận, giới thiệu các cơ sở đào tạo và các nhóm ngành nghề dịch vụ phù hợp với xu thế chuyển dịch kinh tế của Quận.

- Phát triển hệ thống các trung tâm giới thiệu việc làm và hệ thống thông tin thị trường lao động để người dân dễ tiếp cận hơn với các cơ hội việc làm. Tiếp tục phối kết hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn quận tổ chức ngày hội tuyển dụng lao động tại quận.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình tập huấn thực tế, đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quyền các cấp về quản lý phát triển kinh tế ngoài Nhà nước, phát triển các ngành dịch vụ thương mại để nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần tham mưu cho Quận trong công tác xây dựng, hoạch định các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn.

9- Căn cứ nội dung Chương trình phát triển kinh tế ngoài Nhà nước, ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại giai đoạn 2011 - 2015, tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm:

- Chuyên đề quản lý, phát triển mạng lưới chợ giai đoạn 2011 - 2015.

- Chuyên đề thí điểm tận dụng các mảnh đất nhỏ lẻ, xen kẹt bố trí sắp xếp một số siêu thị, chợ hạng III phục vụ nhu cầu dân sinh tại các phường chưa phát triển mạng lưới dịch vụ thương mại.

- Triển khai mở rộng dự án kê khai thuế qua mạng Internet và dự án nộp thuế qua ngân hàng.

PHẦN THỨ BA

Tổ chức và triển khai thực hiện

I/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Ban Thường vụ Quận uỷ:

- Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quận để phổ biến, quán triệt nội dung chương trình và chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình.

- Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, nêu rõ những tồn tại, yếu kém để có phương hướng tiếp tục thực hiện chương trình của năm tiếp theo, sơ kết chương trình hàng năm.

2- UBND Quận:

Căn cứ vào chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm để triển khai thực hiện có kết quả chương trình trên địa bàn quận.

3- Ban Chủ nhiệm chương trình:

Giúp cấp uỷ, Ban Thường vụ quận uỷ hướng dẫn chỉ đạo thực hiện; đề xuất ý kiến khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và kịp thời phát hiện, đề xuất với Ban Thường vụ Quận uỷ bổ sung hoàn thiện chương trình. Đồng thời xây dựng một số chuyên đề nhằm cụ thể hoá nội dung chương trình sát với thực tiễn của địa phương.

4- Các Ban xây dựng Đảng quận uỷ; các cấp uỷ Đảng cơ sở, UBND các phường; các phòng, ban, ngành và các chi bộ trực thuộc:

Tổ chức quán triệt chương trình này tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, hi bộ trực thuộc; gắn với việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXIV.

5- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng của Quận:

Căn cứ vào chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới đoàn viên, hội viên, tham gia lao động sản xuất, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Quận; góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống và tích cực đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động kinh doanh, trong đời sống văn hóa xã hội ở khu dân cư. Xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

II/ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Tổ chức triển khai xây dựng nội dung chương trình.

2. Tổ chức thực hiện chương trình.

3. Hàng năm tiến hành kiểm tra sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình và triển khai kế hoạch thực hiện năm sau. Thực hiện tổng kết chương trình vào năm 2015 và định hướng phát triển cho giai đoạn 2016 - 2020./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;

- TT HĐND, UBND TP; (để báo cáo)

- Văn phòng Thành ủy;

- Các đ/c Quận ủy viên;

- TT HĐND, UBND Quận; (để

- Các TCCS Đảng trực thuộc; th.hiện)

- MTTQ và các đoàn thể quận;

- Các thành viên BCH chương trình;

- Lưu VPQU, cơ quan thường trực;

T/M QUẬN UỶ

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Lan Hương