Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận

Chương trình 12
Ngày đăng 17/07/2014 | 00:00  | View count: 5025

CHƯƠNG TRÌNH: Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị - hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ và cải thiện môi trường trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 (Gọi tắt là Chương trình 04)

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẬN UỶ HAI BÀ TRƯNG

*

Số 12-CTr/QU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quận Hai Bà Trưng, ngày 21 tháng 7 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH

Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị - hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ và

cải thiện môi trường trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015

(Gọi tắt là Chương trình 04)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIV; Tiếp tục phát huy kết quả Chương trình 02-CTr/QU về “Quy hoạch xây dựng, phát triển và quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2006 - 2010”. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã xây dựng chương trình: “Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị - hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ và cải thiện môi trường trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015” như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 02-CTr/QU CỦA QUẬN ỦY

VỀ QUY HOẠCH - XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẬN HAI BÀ TRƯNG

GIAI ĐOẠN 2006 - 2011

Trong 5 năm qua Quận ủy đã tập trung chỉ đạo, cùng với việc triển khai quyết liệt của UBND quận, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân nên công tác quy hoạch - xây dựng và phát triển đô thị quận Hai Bà Trưng đã đạt được những kết quả khá tốt.

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010:

Nhận thức của các cấp lãnh đạo từ quận đến các phòng, ban, các phường và nhân dân trên địa bàn về quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị được nâng lên rõ rệt. Bộ mặt đô thị có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, đường phố ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Nhiều công trình giao thông được xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, trên địa bàn quận có 90 tuyến phố thảm nhựa và 821 đường, ngõ, xóm bê tông hóa. Hệ thống chiếu sáng các đường, ngõ, xóm với tổng chiều dài 92km có chiều rộng ≥ 2m đã được lắp đặt 2.649 bóng. 100% các hộ dân trên địa bàn Quận được sử dụng nước sạch. Hệ thống thoát nước được quan tâm đầu tư, cải tạo như cống hóa mương sông Sét, cải tạo hồ Quang Trung, nạo vét hồ Quỳnh, Hai Bà Trưng, Thiền Quang

Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, số công trình xây dựng không phép, sai phép ngày càng giảm, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của nhà nước trong lĩnh vực xây dựng của nhân dân được nâng lên rõ rệt cụ thể: năm 2006 tỷ lệ xây dựng có phép là 65.70% đến năm 2010 là 97.1%.

Công tác đầu tư xây dựng được quan tâm, trong đó ưu tiên đầu tư cải tạo các công trình y tế, văn hóa, giáo dục,... cụ thể đã xây dựng 10 trạm y tế, 10 trường mầm non và mẫu giáo, 7 trường Tiểu học và THCS, 8 trụ sở cơ quan hành chính, 18 nhà văn hóa, khu dân cư và 68 công trình cải tạo, sửa chữa khác, nâng cấp 50 tuyến hè phố và 105 đường, ngõ, xóm.

Quan tâm, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo công khai, minh bạch và thời gian tiến độ dự án. Chú trọng phát triển quỹ nhà, đất để phục vụ giải phóng mặt bằng đạt kết quả tốt

Công tác quản lý đất đai được quan tâm và đi vào nề nếp. Tăng cường việc kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ các diện tích đất nông nghiệp, đất xen kẹt để quản lý và khai thác có hiệu quả. Từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà đất nhằm hướng tới việc phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo, ý thức của nhân dân về môi trường có nhiều chuyển biến và nâng lên rõ rệt, bộ mặt đường phố và các khu dân cư đã sạch đẹp hơn.

II/ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ QUY HOẠCH - XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

1. Quy hoạch và quản lý theo quy hoạch:

Sau hơn 10 năm thực hiện quản lý và phát triển theo quy hoạch, quận Hai Bà Trưng đã bộc lộ một số bất cập cần được điều chỉnh kịp thời như việc: Xác định vị trí vai trò của quận trong tổng thể quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nôi. Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều dự án giao thông, nhiều loại hình giao thông đã và đang đòi hỏi phải có sự nghiên cứu tổng thể quy hoạch quận để đáp ứng tình hình phát triển mới, đảm bảo cảnh quan hai bên tuyến phố của đô thị, nhiều dự án chưa khả thi, tiến độ triển khai chậm, gây ảnh hưởng tới đời sống dân sinh. Bên cạnh đó, việc di dời, chuyển đổi các khu công nghiệp, nhà máy trên địa bàn quận thành các dự án khu đô thị, thương mại, văn phòng cũng làm thay đổi chức năng sử dụng đất của nhiều khu vực.

2. Xây dựng phát triển đô thị:

Việc đầu tư xây dựng các dự án được thực hiện theo hướng đơn lẻ, thiếu sự nghiên cứu tổng thể theo quy hoạch. Tiến độ thực hiện nhiều dự án làm đường giao thông, cải tạo khu chung cư cũ còn chậm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng vì chính sách đền bù, tái định cư còn nhiều bất cập.

Công tác cấp giấy phép xây dựng cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của nhân dân nhưng việc kiểm tra quản lý sau phép còn nhiều hạn chế, số công trình xây dựng đúng phép chưa cao, vẫn còn trường hợp xây dựng không phép, trái phép chưa được xử lý kịp thời.

3. Hạ tầng kỹ thuật:

Sự gia tăng về mật độ giao thông và nhu cầu giao thông tĩnh cũng cần được quan tâm, nghiên cứu để đáp ứng kịp sự phát triển của đô thị.

Các dịch vụ hạ tầng đô thị như cấp điện, cấp nước, chiếu sáng đã cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ nhưng chất lượng dịch vụ chưa cao. Hệ thống thoát nước nhiều khu vực chưa đảm bảo việc tiêu thoát, vẫn còn hiện tượng úng ngập xảy ra.

Công tác quy hoạch trên các lĩnh vực chuyên ngành như thoát nước, cấp điện, cấp nước,...còn chưa được quan tâm, đầu tư phù hợp, chưa đồng bộ, nhiều lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật còn thiếu quy hoạch.

4. Bảo vệ môi trường:

Môi trường quận Hai Bà Trưng tuy đã được cải thiện nhiều trong những năm gần đây nhưng hiện vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục như: Việc đổ phế thải, rác thải không đúng nơi, đúng giờ quy định. Việc xả nước thải, khí thải không đảm bảo tiêu chuẩn vẫn còn diễn ra phổ biến gây mất vệ sinh làm ô nhiễm môi trường.

Việc đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về môi trường còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý các vi phạm về môi trường ở một số nơi, một số phường chưa được quan tâm đúng mức nên hiệu quả công tác môi trường chưa cao.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

I/ MỤC TIÊU CHÍNH:

- Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tổng thể, lập quy hoạch chi tiết một số khu vực để phù hợp với đặc điểm quận và quy hoạch chung của Thành phố.

- Phát huy mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị mới và cải tạo một số chung cư cũ.

- Tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất về giáo dục, y tế, nơi sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư...

- Đẩy nhanh tốc độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, liên tục, nâng cao chất lượng dịch vụ về giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường...

- Tỷ lệ cấp giấy phép xây dựng đạt trên 98%, kiểm soát 100% các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

- Hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án do quận làm chủ đầu tư và thực hiện tốt công tác GPMB các dự án khác trên địa bàn quận theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban, ngành, UBND các phường, các tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng và ý nghia của công tác bảo vệ môi trường.

- Ngăn ngừa, hạn chế tối đa các phát thải gây ô nhiễm môi trường; Xử lý triệt để các chất thải phát sinh gây ô nhiễm môi trường, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống, đảm bảo cảnh quan.

II/ NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Nhiệm vụ:

1.1. Quy hoạch đô thị:

- Điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000, cục bộ một số điểm sử dụng đất, quy hoạch giao thông một số tuyến phố cho phù hợp với thực tiễn.

- Lập quy hoạch chi tiết 2 bên tuyến phố của một số tuyến đường mới mở nhằm tạo cảnh quan kiến trúc và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật như Thanh Nhàn, đường nối phố Trần Đại Nghĩa - Ngõ Trại Cá,...

- Lập quy chế quản lý tuyến phố cấp II ngay sau khi thành phố ban hành quy chế quản lý tuyến phố cấp I.

- Thí điểm xã hội hoá đầu tư trong công tác lập và hoàn thiện quy hoạch chi tiết cải tạo tổng thể khu chung cư Quỳnh Mai cũ, quy hoạch chi tiết một số khu vực đang đô thị hoá khu vực phía nam quận như khu vực ngõ Trại Cá phường Trương Định, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tổ 24-25 Vĩnh Tuy phường Vĩnh Tuy,...

- Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý các dự án quy hoạch được duyệt như: quy hoạch chỉ giới thoát lũ trên tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, dự án đường vành đai I, vành đai II, dự án quy hoạch chi tiết Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị tại khu đất “Dệt 8/3 - Hanosimex”, dự án cắm mốc chỉ giới đường đỏ tuyến đường hai bên sông Kim Ngưu,...

1.2. Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị:

- Tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư để đẩy nhanh quá trình xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn quận. Tập trung đầu tư các công trình trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đầu tư phục vụ sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, thể dục thể thao, câu lạc bộ, nhà văn hóa, các trụ sở cơ quan hành chính và giải quyết những bức xúc về hạ tầng cơ sở.

- Đầu tư xây dựng 07 trường đạt chuẩn quốc gia như Mầm non Quỳnh Mai, Tiểu học Minh Khai, Tiểu học Ngô Quyền, THCS Minh Khai,... xây dựng mới 08 trường học như trường Mầm non Bạch Đằng,Thanh Nhàn, Thanh Lương... Đầu tư xây dựng trạm y tế phường Quỳnh Mai, Phố Huế, nhà văn hóa phường Thanh Nhàn, Trương Định, cải tạo cảnh quan, bảo vệ các di sản văn hóa lịch sử như tu bổ tôn tạo khu di tích Đình - Đền - Chùa Hai Bà Trưng, xây dựng trung tâm văn hóa thể thao quận Hai Bà Trưng (công viên Tuổi trẻ Thủ Đô), khu vui chơi công cộng tại khu ao Bà Đắc. Xây dựng trụ sở trung tâm hành chính quận, trụ sở UBND phường Bạch Đằng, Minh Khai.

- Thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật tổ 24-25 phường Vĩnh Tuy, Ao sau kho, ao Cầu Rửa 1+2, ao Vũ Tạo; công trình giao thôngđường Thanh Nhàn, đường Bạch Đằng, phố Lãng Yên, đường nối phố Lê Đại Hành - phố Thể Giao, phố Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, đường nối phố Trần Đại Nghĩa - phố Trương Định,...

- Giải phóng mặt bằng phố Thanh Nhàn, đường vành đai I đoạn Ô Đống Mác tới đường Nguyễn Khoái, cụm di tích Chùa Thiền Quang - Quan Hoa - Pháp Hoa, Công viên Tuổi trẻ Thủ Đô, dự án thoát nước giai đoạn II, dự án cải tạo khu chung cư Nguyễn Công Trứ,...và các dự án giải phóng mặt bằng khác trên địa bàn quận.

- Lập đề án thu hồi, khai thác sử dụng quỹ đất nông nghiệp để xây dựng công trình công cộng, quỹ nhà tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và nhà ở cho cán bộ công chức. Tiếp tục rà soát, sử dụng các điểm đất công nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng câu lạc bộ, nhà văn hóa điểm vui chơi cho các khu dân cư phường.

- Tìm kiếm quỹ đất, quan tâm đầu tư xây dựng bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu giao thông tĩnh.

- Tiếp tục đầu tư. cải tạo xây dựng cơ sở vật chất nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho các trường học, nhà văn hóa, cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể,...

1.3 Công tác quản lý đô thị:

- Quản lý tốt hè phố lòng đường, duy trì tốt các tuyến phố cấm để xe và cấm bán hàng rong: Trương Định, Bạch Mai, Phố Huế, Bùi Thị Xuân, Bà Triệu.

- Công cải tạo, sửa chữa, duy tu hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp hiệu quả, đảm bảo chất lượng gồm đường và thoát nước xóm ngõ, phấn đấu cải tạo trên 90% hè các phố có tên trên địa bàn quận.

- Nghiên cứu, rà soát quỹ đất để làm giao thông tĩnh, khuyến khích kêu gọi xã hội hóa xây dựng các nhà, bãi để xe theo hướng hiện đại.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan các hồ nước hiện được giao quản lý. Phấn đấu tăng thêm từ 1 đến 3 ha diện tích sử dụng đất làm mặt nước, vườn hoa cây xanh thông qua các dự án phát triển khu đô thị trên địa bàn quận.

- Tiếp tục duy trì tốt việc cung cấp nước sạch cho nhân dân, quan tâm giải quyết cấp nước cho khu vực dân cư mới phát sinh (tổ dân phố 33 phường Thanh Lương).

- Quản lý và duy trì công tác quản lý chiếu sáng xóm ngõ theo phân cấp, rà soát, xây dựng phương án lắp đèn chiếu sáng các ngõ có mặt cắt từ 1,5m trở lên.

- Tỷ lệ cấp phép xây dựng đạt 98%, kiểm soát được 100% các trưởng hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

1.4. Bảo vệ và cải thiện môi trường:

- Hình thành, nâng cao ý thức bảo vệ môi tr­ường cho toàn xã hội

- Ngăn chặn, hạn chế tối đa việc xả các chất thải ra môi tr­ường

- Đánh giá cụ thể hiện trạng môi tr­ường và xử lý khắc phục tốt nhất các ô nhiễm môi tr­ường do hoạt động xã hội gây ra

- Đầu tư­ xây dựng các đề án, công trình phục vụ cải thiện môi tr­ường

- Chú trọng bảo vệ môi tr­ường không khí, khuyến khích sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng l­ượng sạch, năng l­ượng tái tạo.

- Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi tr­ường nghiêm trọng. Yêu cầu các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện thu gom rác thải, chất thải và xử lý n­ước thải đúng quy định.

- Chấm dứt tình trạng các phương tiện vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng, bùn đất thải không thực hiện đúng quy định về vệ sinh môi tr­ường.

- Khắc phục tình trạng mất vệ sinh nơi công cộng, đảm bảo các điều kiện về nơi vệ sinh, ph­ương tiện đựng rác ở những nơi đông ng­ười qua lại và tăng cường xử lý vi phạm.

- Trong công tác quy hoạch cần chú ý bố trí diện tích đất hợp lý cho các nhu cầu về cảnh quan môi tr­ường và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ cho công tác bảo vệ môi tr­ường.

- Khảo sát, xây dựng đề án trồng bổ sung, trồng mới nhiều cây xanh trên địa bàn quận.

2. Các giải pháp chủ yếu:

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện về Luật xây dựng, Luật quy hoạch, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật Môi Trường và các chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật, giữ gìn vệ sinh môi trường, hè phố, lòng đường, bảo vệ môi trường,...

- Kết hợp nhiều hình thức trong công tác tuyên truyền, nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu. Đối với công tác quản lý đô thị và bảo vệ môi trường cần kết hợp việc tuyên truyền trong khu dân cư với việc tuyên truyền tại các trường học.

2.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chủ động đề xuất, kiến nghị các giải pháp quản lý, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường với UBND Thành phố, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch - xây dựng và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp để giải quyết các bức xúc hạ tầng đô thị, quy hoạch và bảo vệ môi trường.

- Xây dựng các chủ trương, đề xuất các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xã hội hoá trong công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và bảo vệ môi trường.

- Phân định trách nhiệm quản lý, cơ chế phối hợp giữa các Sở ban ngành và các cơ quan chủ quản trong công tác quản lý quy hoạch, phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ và cải thiện môi trường.

- Xác định rõ các điểm trọng tâm, các khâu đột phá để đầu tư có chiều sâu làm cơ sở cho việc phát triển hạ tầng đô thị các khu vực trong quận.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác quản lý.

- Khai thác, phát huy hiệu quả việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và tài nguyên, môi trường.

2.3. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ:

- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, đảm bảo đủ năng lực giải quyết, tham mưu cho cấp uỷ, UBND phường trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ và cải thiện môi trường.

- Kiến nghị bổ sung chức danh chuyên trách về quản lý đô thị, môi trường tại cấp phường để cán bộ ổn định, yên tâm công tác.

- Quy định rõ vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng, ban chức năng trong quận, UBND các phường trong việc thực công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị - hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ và cải thiện môi trường.

2.4. Huy động các nguồn lực:

- Huy động mọi nguồn lực xã hội, ưu tiên xã hội hoá trong đầu tư thực hiện lập và quản lý quy hoạch, quản lý hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

- Tranh thủ sự chỉ đạo của Thành uỷ, UBND Thành phố, sự phối hợp đầu tư, quản lý của các Sở, ban, ngành và của mọi thành phần kinh tế.

2.5. Đẩy mạnh công tác Thanh tra, kiểm tra:

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quy hoach, xây dựng và phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, công tác bảo vệ môi trường,...

- Gắn kiểm tra, thanh tra với việc làm rõ trách nhiệm vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ.

PHẦN THỨ BA

TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Công tác quản lý, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật. cải tạo và bảo vệ môi trường được đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIV xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đây là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, liên quan tới nhiều ngành, nhiều cấp và mang tính xã hội cao. Việc thực hiện công tác này đòi hỏi phải có sự nỗ lực cao của các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị, đoàn thể và sự hưởng ứng, đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân. Để triển khai thực hiện thành công chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ quận phân công trách nhiệm như sau:

1. Ban Thường vụ Quận uỷ: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quận để phổ biến, quán triệt nội dung chương trình và chỉ đạo tổ chức thực hiện chuyên đề. Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, nắm bắt, nêu rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để xác định phương hướng, nhiệm vụ thực hiện chuyên đề những năm tiếp theo và tổng kết chuyên đề cuối năm 2015.

2. UBND Quận: Căn cứ vào chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ quận để xây dựng các kế hoạch cụ thể hàng năm đối với từng nội dung chuyên đề, xác định rõ các khâu đột phá để ưu tiên giải quyết trước. Chỉ đạo và xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện đối với các nội dung liên quan tới nhiều ngành, nhiều cấp.

3. Ban chủ nhiệm chương trình: Là bộ phận thường trực, giúp việc cho Ban Thường vụ Quận uỷ hướng dẫn chỉ đạo thực hiện, nắm bắt, đề xuất các ý kiến khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đề xuất với Thường vụ Quận uỷ bổ sung, hoàn thiện chương trình.

4. Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận uỷ và cấp uỷ Đảng cơ sở, các ban ngành và các chi bộ trực thuộc: Căn cứ vào các nội dung chương trình của Quận uỷ để xây dựng các kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình một cách hiệu quả. Tổ chức quán triệt chương trình tới từng đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, gắn việc quán triệt chuyên đề với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị nguyết Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXIV.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng: Căn cứ theo chương trình “Quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị - hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ và cải thiện môi trường trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức tuyên truyền quán triệt tới từng đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để xây dựng, giám sát, đóng góp tích cực trong việc quản lý, phát triển đô thị trên địa bàn quận.

II/ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Quý II năm 2011 tổ chức xây dựng nội dung chương trình, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị quán triệt nội dung và hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình đến toàn thể cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ.

2. Quý III năm 2011 tổ chức triển khai thực hiện chương trình ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với một số nội dung chính được nêu trong chương trình.

3. Hàng năm tiến hành kiểm tra sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình và tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện năm sau./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ TU;

- TT UBND Thành phố; (để báo cáo)

- Văn phòng Thành ủy;

- Ban Thường vụ QU;

- TT HĐND, TT UBND Quận;

- Các đ/c Quận uỷ viên;

- Các ban XD Đảng và VPQU; (để th.hiện)

- Các phòng, ban, ngành trực thuộc;

- Các TCCS Đảng trực thuộc;

- Các thành viên BCN chương trình;

- Lưu VP.

T/M QUẬN ỦY

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Lan Hương